ارسال پیشنهاد کارگروه ویژه مدیریت کووید ۱۹ فرهنگستان علوم پزشکی به وزیر محترم بهداشت در خصوص لزوم تدوین ساز و کار جدید برای درمان‌های دارویی کووید

برادر ارجمند جناب آقای دکتر بهرام عین اللهی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم
با احترام، پیرو مباحث مطرح شده در کارگروه کووید فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، که به موضوع درمان‌های دارویی کووید ونحوه اجرای پروتکل‌های مصوب کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا اختصاص یافت، پیشنهاد می‌شود سازمان غذا و دارو، ساز و کاری را تدوین و اعلام نماید تا جلوی سوء استفاده‌های احتمالی که سابقه آن در خصوص برخی داروهای پرمصرف کووید ۱۹ وجود داشته است، گرفته شود. بنحوی که بدون آنکه دارو را در فهرست داروئی کشور قرار گیرد فقط برای انجام کارآزمایی بالینی مجوز صادر شود. چرا که اگر دارو برای انجام کارآزمایی بالینی در فهرست دارویی قرار گیرد، عملًا مجوز مصرف آن صادر شده و شرکت تولیدی مربوطه می‌تواند آن را در بازار دارویی توزیع کند و این امر موجب سوء استفاده‌های احتمالی خواهد شد.

دکتر سید علیرضا مرندی