بیانیه نشست آذرماه ۱۴۰۰ مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی با عنوان تاکید بر تداوم و تعمیق ادغام آموزش و پژوهش علوم پزشکی در عرصه مراقبت‌ها و خدمات بهداشت و درمان

برادر ارجمند حضرت آیت الله جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم
با احترام، ادغام آموزش و پژوهش علوم پزشکی در عرصه ارائه مراقبت‌ها و خدمات سلامت، از مهمترین دستاوردهای افتخارآفرین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که موجبات ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی سلامت و تأسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در همه استانهای کشور را فراهم ساخت. تعمیم و تعمیق ادغام و تسِری آن به هر ۳ سطح شبکه بهداشتی درمانی کشور و اهتمام به تحقق سایر مفاد مرتبط سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، در شرایط جاری و آتی، مهمترین راهبرد تحقق عدالت در سلامت و برخورداری آحاد ملت شریف ایران از مراقبتها و خدمات سلامت بشمار می‌رود.
اعضای محترم مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، با شناخت عمیق از این سیاست راهبردی و عادلانه و دستاوردهای  کم نظیر آن و به منظور تحکیم و تأکید بر پایبندی عموم کنشگران سلامت نسبت به آن، بیانیه پیوست را تنظیم و در نشست مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ به تصویب رساندند.
 

دکتر سید علیرضا مرندی