تقاضای فرهنگستان علوم پزشکی برای پیگیری اقدامات انجام شده در مورد شبکه‌های بهداشتی از طرف رئیس جمهور

برادر ارجمندحضرت آیت ا…جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم
با احترام، به استحضار می‌رساند که علیرغم تاکید مقام معظم رهبری بر اولویت بهداشت و شبکه بهداشتی درمانی در "سیاستهای کلی سلامت" و نیز در بیانات مکرر ایشان و از جمله در روز پرستار، متاسفانه آنچه شاهد آن هستیم، فقط مسائل مربوط به ابعاد درمانی، بیمارستان سازی،  تجهیزات پزشکی، دارو، استخدام نیروی انسانی درمانی و اختصاص اعتبارات در این راستا است. از محضر حضرتعالی تقاضا داریم که جهت اصلاح این امر دستور عاجل صادر فرموده و از وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درخواست شود که گزارش اقدامات اجرا شده و نیز برنامه زمان بندی عملیاتی (و نه فقط نظری و نوشتاری) خود را در بازسازی و تقویت شبکه بهداشتی درمانی تقدیم جنابعالی نموده و سازمان محترم برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی هم اولویت اقدامات خود را در راستای اجرائی کردن سیاستهای کلی سلامت و توصیه‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با اولویت پیشگیری و بازسازی، گسترش و تکمیل شبکه بهداشتی درمانی تنظیم فرمایند.

 

دکتر سید علیرضا مرندی