خلاصه سالنامه ۹۹ سازمان پزشکی قانونی کشور حاوی اطلاعات و آمار مفید مرتبط با حوزه‌های مختلف سلامت منتشر شد