دکتر عباس شیبانی به ملکوت اعلی پیوست

با سلام بر اساس اطلاع خانواده مرحوم دکتر شیبانی امروز نماز میت بر پیکر ایشان توسط مقام معظم رهبری خوانده شد و مراسم خاکسپاری به جای ساعت ۲ بعد از ظهر ساعت ۱۲ ظهر در بهشت زهرا انجام خواهد شد. ضمنا نماز لیله الدفن امشب برای عباس فرزند هدایت الله خوانده شود.