رونمایی از سند جامع حمایت طلبی کنترل آلودگی هوا و کاهش پیامدهای آن بر سلامت

گروه سلامت و همکاری‌های بین‌المللی فرهنگستان علوم پزشکی در نشست مشترکی با سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پژوهشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران و دفتر کشوری سازمان جهانی بهداشت به رونمایی از نسخه دوم سند جامع حمایت‌طلبی کنترل آلودگی هوا و کاهش پیامدهای آن بر سلامت پرداخت. این سند که نسخه بروز شده کتاب آلودگی هوا (چاپ ۱۳۹۵) می‌باشد و حاصل مذاکرات و زحمات سه ساله کارگروه آلودگی هوای فرهنگستان علوم پزشکی است طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ مورد بازنگری قرارگرفته و پس از بررسی گزارش‌ها و مستندات موجود، جهت ارائه به نهادهای تصمیم گیر کشوری تهیه و تدوین‌شده است.