نامه به مسئولین درخصوص اجرای طرح ژنریک و نظام دارویی

برادر ارجمندحضرت آیت ا…جناب آقای دکترسیدابراهیم رئیسی

رئیس محترمجمهوری اسلامی ایران

برادر ارجمندجناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

برادر ارجمندحضرت حجت الاسلام والمسلمی نجناب آقای غلامحسین محسنی اژه ای

رئیس محترم قوه قضائیه

برادر ارجمندحضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی گلپایگانی

ریاست محترم دفتر مقام معظمرهبری

برادر ارجمندحضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکترسیدسعیدرضا عاملی

دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

برادر ارجمندجناب آقای دکتر پیمان جبلی

رئیس محترم سازمان صدا وسیما

 برادر ارجمندجناب آقای دکترحسین مظفر

رئیس محترم کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام

برادر ارجمندجناب آقای دکتر بهرام عین اللهی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

برادر ارجمندجناب آقای دکترحسینعلی شهریاری

رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

برادر ارجمندجناب آقای دکتر بهرام دارایی

رئیس محترمسازمان غذا و دارو

سلام علیکم

بـا احترام، به پیوست نـامه جنـاب آقای دکتر علی خلـج ریاست محترم گروه علوم دارویی فرهنگسـتان علوم پزشکی درخصوص"تبیین ارزیابی رونـد اجرای طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور" جهت اسـتحضار جنابعالی و دستور هرگونه اقدامی که صلاح بدانید تقدیم می‌شود.

دکترسیدعلیرضا مرندی