وبینار مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل وبینار مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت بیست و دوم آبان ماه سال جاری توسط کروه علوم پیرا پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که این وبینار دارای امتیاز بازآموزی برای گروئه هدف می‌باشد.

لینک ثبت نام جهت اخذ امتیاز بازآموزی این وبینار: ams.ircme.ir

لینک وبینار نیز به شرح ذیل می‌باشد: https://www.skyroom.online/ch/farhangestan/pirapezeshki