برنامه راهبردی سوم فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

شما اینجا هستید

برنامه راهبردی سوم فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (ویراست نهم)

۱۴۰۵/۱۲/۲۹- ۱۴۰۱/۱/۱

مقدمه

این برنامه (برنامه سوم راهبردی) در راستای تحقق اهداف اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (از این به بعد در این سند فرهنگستان نامیده می‌شود)،اجرایی شدن سیاست­های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر  اسناد راهبردی  حوزه سلامت و اسناد مهم و تاثیرگذار مرتبط و در ادامه برنامه­های راهبردی اول و دوم تدوین شده است. جهت‌گیری فرهنگستان و راه‌های تحقق اساسنامه آن در سال­های ۱۴۰۱ تاپایان ۱۴۰۵ مبتنی بر دو تحلیل محیط درونی و محیط بیرونی و استفاده از شیوه آینده­نگری و آینده­نگاری و اجماع خبرگانی خواهد بود. برنامه راهبردی سوم فرهنگستان مشتمل بر۱۰ الزام، ۴ محور کلان، ۲۳راهبرد اختصاصی،۲۹۷ اقدام و۷۵۸ برنامه می­باشد که تلاش شده برنامه­ها به صورت متعادل و بر حسب وظایف و ماموریت گروه­ها توزیع شود. همچنین قابل ذکر است برنامه‌ها در دو گروه قرار دارند:

گروه اول: برنامه‌هایی که الزام آور است و مرجع تعیین شده (گروه علمی، کارگروه و سایر ارکان) موظف به انجام آن است (شامل ۴۰۱ برنامه).

گروه دوم: برنامه‌هایی که در صورت تحقق شرایطف تامین منابع و پذیرش رئیس شورای علمی اجرا خواهد شد ( شامل ۳۵۶ برنامه).

بنابراین انتظارمی­رود با اجرای برنامه راهبردی سوم موجبات تأمین، حفظ و ارتقای مستمر سلامت آحاد جامعه، فراهم و در جهت تحقق آرمانهای سلامت در نظام مقدس جمهوری اسلامی،گام‌های اساسی برداشته شود.

چارچوب کلی برنامه راهبردی سوم

اساسنامه فرهنگستان متشکل از ۸ هدف و ۲۲ وظیفه و سایر اجزاء در جلسه ۷۰۴مورخ۶/۱۰/۱۳۹۰شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در این برنامه راهبردی و در ادامه برنامه­های راهبردی اول و دوم و با توجه به اقتضائات جدید، تلاش شده است با انتخاب راهبردهای مناسب و پیشنهاد برنامه‌های عملیاتی مرتبط، همه اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه پوشش داده شود.

 • محور کلان فرهنگ و فرهنگ­سازی سلامت
 • محور کلان پیشرفت علم و فناوری در حوزه سلامت
 • محور رصد کلان نظام سلامت
 • محور کلان حمایت و حمایت طلبی در راستای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت

جدول۱- محورهای کلان برنامه راهبردی سوم متناظر با اهداف و وظایف فرهنگستان

محورهای کلان

بندهای متناظر در اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه فرهنگستان

فرهنگ و فرهنگ سازی سلامت

 

هدف۲: نیل به استقلال علمی و فرهنگی

هدف۵: کمک به دستیابی جامعه و آحاد مردم به بالاترین سطح سلامت همه جانبه با رویکردهای زیر: اعتلای اخلاق پزشکی، فرهنگ بومی، عدالت در سلامت، محوریت انسان سالم در پیشرفت و توسعه، تکریم و الگوسازی، بنیانهای اسلامی و فرهنگسازی مناسب

هدف۷: صیانت از میراث فرهنگی و تمدن اسلامی و ایرانی در عرصه علوم سلامت

بندهای ۱و۲و۷و۸و۱۰وظایف

پیشرفت علم و فناوری

در حوزه سلامت

هدف۱: مشاوره، نظریهپردازی و آیندهنگری در همه زمینههای سلامت

هدف۲: نیل به استقلال علمی و فرهنگی و ارتباط با سلامت

هدف۳: توسعه علوم و فنون در حیطه سلامت

هدف۴: تقویت روح پژوهش جهت دستیابی به مؤثرترین و علمیترین وآخرین یافتهها و نوآوریها در عرصه علوم سلامت

هدف۸: رشد و گسترش دانشهای فلسفه و حکمت، اخلاق و فقه اسلامی در حوزه سلامت و پزشکی

بندهای ۱و۲و۵و۶و۸و۹و۱۲و۱۵و۱۷و۱۹و۲۰وظایف

رصد کلان نظام سلامت

 

هدف ۶: مشارکت در دیدهبانی و رصد و پالایش همه ابعاد سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، عدالت سلامت

بندهای۲و۳و۴و۲۲ وظایف

حمایت و حمایت طلبی در راستای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت

هدف۵: کمک به دستیابی جامعه و آحاد مردم به بالاترین سطح سلامت همه جانبه

بندهای۸و۱۱و۱۳و۱۴و۱۶و۱۸و۲۱ وظایف

الزامات

۱- ایجاد یک مرکز اطلاعات برای جمع آوری و روزآمد سازی و تجزیه و تحلیل داده‌های معتبر ملی سلامت(معاونت علمی)

۲- پیشنهاد نظامنامه نحوه اجرای فعالیت‌های علمی فرهنگستان (معاونت علمی)

۳-تعیین وظایف گروه‌های علمی و نیز کارگروه‌های موضوع این برنامه  (معاونت علمی)

۴-  تشکیل واحد پشتیبان گروه‌های علمی توسط معاونت علمی و تدوین آئین نامه مربوطه، (معاونت علمی)

۵- هر گروه علمی در پایان هر سال، برنامه عملیاتی سال بعد گروه را مبتنی بر برنامه راهبردی سوم تنظیم و به معاونت علمی فرهنگستان تحویل نماید. (گروه­ها و کارگرو­ها)

۶-شاخص‌های پایش برنامه انتخاب و هر ساله پایش اجرای برنامه توسط گروه پژوهش انجام شود.

۷- تشکیل گروه‌های پشتیبان جهت بکارگیری جدیدترین مطالب علمی برای مباحث و مذاکرات گروه‌های علمی

۸- ارتقای جایگاه فرهنگستان به منظور تاثیرگذاری در تصمیم سازی و برنامه ریزی‌های کلان سلامت کشور (گروه­ها و کارگرو­ها)

۹- ارتقای کیفی مجلات علمی فرهنگستان(مجله AIMماهنامه، مجله فرهنگ و ارتقای سلامت فصلنامه، مجله طب سنتی فصلنامه، مجله گزیده ای ازتازه‌های پزشکی بیماریهای داخلی و کودکان فصلنامه، مجله گزیده ای از تازه‌های پزشکی جراحی عمومی و تخصصی فصلنامه(در کل ۲۸شماره در سال))

۱۰- فعال سازی واحد روابط عمومی فرهنگستان جهت پوشش برنامه‌های ترویجی(روابط عمومی)

جدول۲- فرهنگ و فرهنگ سازی سلامت

راهبرد کلان

راهبردهای اختصاصی

اقدام ­ها

نوع فعالیت

توزیع اهداف کمی

۱۴۰۱

۱۴۰۲

۱۴۰۳

۱۴۰۴

۱۴۰۵

۱-فرهنگ و فرهنگ سازی سلامت

۱-تحقق بند۱سیاست‌های کلی سلامت

۱-طراحی و  پیشنهاد" نظام جامع فرهنگی،تربیتی سلامت براساس اصول و ارزش‌های انسانی و اسلامی" ۹و۶ و۱۱

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۲-مطالعات راهبردی با رویکرد تحقق " نظام جامع فرهنگی،تربیتی سلامت براساس اصول و ارزش‌های انسانی و اسلامی در آموزش عالی سلامت و سایر مصادیق" ۹

م حمایت طلبی

-

-

۱

۱

۱

۳-شناسایی و معرفی الگوها،شخصیت‌ها و مراکز علمی نمونه در حوزه فرهنگ علمی سلامت۲و۱۱

محصول فرهنگی

۱

۱

۱

۱

۱

۴-الگوسازی و معرفی مراکز نمونه سلامت، راهبردها و برنامه‌های مراکز، در راستای ارتقای فرهنگ سلامت و اخلاق اسلامی در جامعه۱۱

م حمایت طلبی

۱

۱

۱

۱

۱

۲-تبیین و ترویج  نقش فرهنگی،تربیتی، تعالی اخلاقی معنوی  استادان آموزش عالی سلامت

۵-تجلیل از استادان، صاحبنظران و دانشجویان منتخب و الگو و تراز کشوری در فرهنگستان علوم پزشکی۱۲و۱۱

جشنواره علمی

۱

۱

۱

۱

۱

۶-تبیین و  ترویج نقش استادان در ارتقای سواد و فرهنگ سلامت مردم

طرح تحقیقاتی

۱

-

۱

-

-

۷-تبیین و  ترویج نقش فرهنگی و تربیتی استادان، در مورد دانشجویان

م حمایت طلبی

۱

-

-

-

-

۸-شناسایی و معرفی الگوهای سلامت معنوی (در خلال همایش ملی سالیانه)۸

همایش علمی

۱

۱

۱

۱

۱

۹-شناسایی و معرفی الگوها، شخصیت‌ها و مراکز علمی نمونه در حوزه سلامت

جشنواره علمی

۱

۱

۱

۱

۱

۱۰-شناسایی و معرفی چهره تاثیر گذار در حوزه سلامت و آموزش پزشکی کشور۱و۱۷

جشنواره علمی

۱

۱

۱

۱

۱

۳-ارتقا سواد و فرهنگ سلامت جامعه(ناظر بر بند۱۱سیاست‌های کلی سلامت)

۱۱-تحلیل وضع موجود وترسیم وضع مطلوب و آموزه‌های  مرتبط با سلامت در نظام رسمی آموزش عمومی کشور۲

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۱۲-تحلیل وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب و آموزه‌های مرتبط با سواد دارویی و مصرف منطقی داروها در جامعه۱۲

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۱۳-تحلیل وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب و آموزه‌های مرتبط با سلامت زنان و خانواده در نظام رسمی آموزش عمومی کشور۷

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

۱۴-تحلیل و راهیابی ارتقا نقش رسانه‌های عمومی در ارتقا سواد و فرهنگ سلامت مردم۹

م  حمایت طلبی

-

-

۱

-

-

۱۵-تحلیل و راهیابی ارتقا نقش رسانه‌های عمومی در ارتقا سواد و فرهنگ دارویی مردم۱۲

م  حمایت طلبی

-

-

۱

-

-

۱۶-شناسایی و ارتقا ظرفیت‌های مردم نهاد درحوزه ارتقا سواد و فرهنگ سلامت مردم۹و۱۱

طرح تحقیقاتی

-

۱

۱

-

-

۱۷-مرور نظام مند منابع و مستندات علمی در حوزه فرهنگ و سواد سلامت جامعه

مطالعه مروری

-

۱

-

-

-

۱۸-رهیافت آرمان‌های فرهنگی بند ۱۱ سیاست‌های کلی سلامت۱۹

م حمایت طلبی-

محتوای رسانه ای

۱

-

۱

-

۱

۱۹-رصد کلان فرهنگ استفاده از تغذیه سالم۲و۱۱

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

۲۰-راهیابی ارتقاء سواد سلامت آحاد جامعه به منظور پیشگیری از بار بیماریها و بار اقتصادی بر نظام سلامت۱۰

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

۲۱-تبیین و ترویج نقش ارتقای سبک زندگی زنان در ارتقای سلامت خانواده۷

م  حمایت طلبی

۱

-

-

-

-

۲۲-تهیه مستندات رسانه ای باماهیت فرهنگی درحوزه سلامت و انتشار آن به طرق مقتضی

فیلم،

پادکست،

مصاحبه تاریخ شفاهی

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۱۲

۲۳-مطالعه و پیشنهاد راهکارهای ارتقاء سواد سلامت دیجیتال در سطح جامعه

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

۲۴- بررسی راهکارها و ارائه پیشنهاد برای تاسیس مراکز خصوصی مستقل اعتبارسنجی و اعتباربخشی خدمات سلامت دیجیتال

طرح تحقیقاتی

 

 

 

 

 

 ۲۵- مطالعات راهبردی تغییر فرهنگ سازمانی مورد نیاز برای پیاده سازی موفقیت آمیز پروژه‌های سلامت دیجیتال و دیجیتال سازی خدمات سلامت در محور پیشرفت

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

۲۶- مطالعه اثرات رسانه‌های اجتماعی دیجیتال(Digital Social Media)  بر باورها و رفتارهای بهداشتی مردم و بررسی فرصت‌ها و چالشهای این حوزه

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

۲۷-ارایه مدل گسترش سواد سلامت در کشور

طرح تحقیقاتی

-

-

-

-

۱

۲۸- ارایه مدل گسترش فرهنگ اهدا خون و فرآورده‌های خونی در کشور۱۴

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

۲۹- برگزاری  همایش سالانه کشوری در راستای معرفی اهمیت رشته‌های علوم پایه  پزشکی درعرصه‌های پیشگیری؛ غربالگری؛  تشخیص؛ درمان؛ و توانبخشی۱۴

همایش

۱

۱

۱

۱

۱

۳۰- برگزاری  همایش سالانه کشوری در حوزه‌های پیراپزشکی۱۶

همایش

۱

۱

۱

۱

۱

۴-رهیافت و ترویج فرهنگ پژوهش سلامت(ناظر بر بند۱۴سیاست‌های کلی سلامت)

۳۱-تحلیل روندهای توسعه پژوهش در ۵ دهه گذشته و ارائه راهکارهای توسعه پژوهش در سلامت۱۵و۹

طرح تحقیقاتی+ خلاصه سیاستی

-

۱

-

-

-

 1. تحلیل و رهیافت مفاهیم، الزامات و اقدامات ناظر بر مرجعیت علمی و فناوری در حوزه سلامت

کارگروه/

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

 1. آسیب شناختی و رهیافت فرهنگ پژوهش در حوزه سلامت۱۵

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

 1. کنکاش در فرهنگ روابط سالم در نظام سلامت۶

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

 1. تحلیل روند‌های توسعه پژوهش در ۵ دهه گذشته و

ارائه راهکارهای توسعه پژوهش در سلامت زنان۷

طرح تحقیقاتی+ خلاصه سیاستی

-

-

۱

-

-

 1. آسیب‌شناسی پژوهش‌های علوم دارویی در پنج دهه گذشته و ارائه راهکارهای مؤثر۱۲

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

 1. معرفی مدل چرخه اطلاعات علمی دقیق و پرهیز از رواج شبه علم۱۰

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

 1. ارایه مدل گسترش فرهنگ(روحیه) پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

-

-

۱

 1. ارایه مدل جستجوگری اطلاعات سلامتی در راستای توسعه سواد سلامت در نظام آموزش عمومی(آموزش و پرورش) کشور۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

 1. ارایه مدل مقابله با اطلاعات کاذب سلامتی در بحران‌ها

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

 1. ارایه مدل حل صحیح مسئله در سازمانهای مراقبت بهداشتی کشور۱۵

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

 1.  ارایه مدل گسترش فرهنگ تفکر نقادانه در نظام سلامت کشور۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

-

-

۱

 1. آ سیب شناسی حکمرانی پژوهش۱۵

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

 1. راهیابی ایجاد فرهنگ صحیح پژوهش از آموزش و پرورش تا دانشگاه: مطالعه کشورهای موفق و ارائه مدلی الگو برای کشور۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

۵-تحلیل و رهیافت اجرای منویات فرهنگی در  اسناد فرادست

 1. انجام طرح‌های تحقیقاتی به تفکیک اسناد زیر:

«بیانیه گام دوم انقلاب»، «نقشه جامع علمی کشور و سلامت»«سنددانشگاه اسلامی»، «سندمهندسی فرهنگی کشور» و «سند ارتقاءفرهنگ سلامت» در مصادیق مرتبط با سلامت۲

طرح تحقیقاتی

۲

۱

۱

۱

۱

 1.  ارائه راهکار در مورد پیوست فرهنگی برنامه‌های جامع یا کلان حوزه سلامت

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

 

 1. تهیه محتوا در خصوص "مبانی، ارزش‌ها، فرهنگ، آداب و میراث پزشکی سنتی" برای مقاطع دبیرستان و  پیش دانشگاهی

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

 1. استفاده ازظرفیتهای اجتماعی از قبیل نهادهای مردمی و خیرین در پیشبرد فرهنگ سلامت و مدیریت نظام سلامت در همه جنبه‌ها

نشست هم اندیشی

-

-

-

۱

-

۶-اعتلای فرهنگ سلامت  با رویکرد اسلامی

 1.   واکاوی عناصر "فرهنگی" و "ارزشی" امنیت سلامت در نظام جمهوری اسلامی ایران

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

۱

-

 1. راهکارهای تعالی فرهنگ سلامت در سطح سیاستگذاران کشور

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

 1. نیاز شناختی و اولویت­های فرهنگ سلامت برای مدیران ارشد، استادان دانشگاه و سایر سطوح مدیریت در نظام سلامت

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

 1.  نیاز شناختی و اولویتهای فرهنگ سلامت برای حرفه مندان نظام سلامت

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

 1. ترویج فرهنگ سلامت در نظام آموزش عمومی و آموزش عالی کشور

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

 1. نیازشناختی و اولویت بندی و رهیافت ارتقاء فرهنگ عمومی سلامت

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

 1. شناسایی و تحلیل عناصر فرهنگی و ارزشی تحکیم و تعالی بنیان خانواده با تاکید بر نقش محوری زنان۷

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

 1. ارائه نظام جامع سلامت برای تمامی ابعاد سلامت، از جمله سلامت روان مبتنی بر ارزش‌های علمی و دینی

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

 1. فقه علوم پزشکی در تمامی عرصه‌های مرتبط با سلامت۶

زیرگروه

-

-

-

۱

-

 1. مشارکت اعضای گروه، در برنامه‌های صدا و سیما با موضوع سلامت معنوی (حسب مورد)۸

نشست تخصصی

۱

۱

۱

۱

۱

 1. تدوین جزوات کاربردی، روان و کم‌حجم با موضوع سلامت معنوی برای خانواده‌ها۸

تهیه مستند

۱

-

-

۱

-

 1.   آموزش سلامت معنوی به تیم‌های درمان با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی۸

کارگاه آموزشی

۱

۱

۱

۱

۱

 1. برگزاری وبینارهای علمی و نشست‌های تخصصی فصلانه در حوزه سلامت معنوی و مسائل پیرامونی و کاربردی آن با همکاری صدا و سیما۸

نشست تخصصی

۱

۱

۱

۱

۱

 1. برگزاری «هم‌اندیشی علمی سلامت معنوی»، ویژه معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور۸

همایش

۱

۱

۱

۱

۱

 1. برگزاری همایش ملی سالیانه سلامت معنوی۸

همایش

۱

۱

۱

۱

۱

 1. بررسی مقوله اخلاق و اهمیت آن در محور فرهنگ و فرهنگ‌سازی سلامت، به ویژه فرهنگ غنی اسلامی-ایرانی۲

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

 1. نگرش تمدن اسلامی و ایرانی در عرصه سلامت و بهره‌گیری از دانش فلسفه و حکمت در حوزه سلامت۲

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

 1. بررسی ارتباط بین علم و فناوری‌های نوین با فرهنگ اسلامی- ایرانی، فقه سلامت، سبک زندگی اسلامی، آموزه‌های دینی۲و۶

طرح تحقیقاتی

-

۱

۱

۱

-

 1. تدوین «سند ملی سلامت معنوی» و کتاب پشتیبان آن۸

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

 1. طرح پژوهشی «هنر و سلامت معنوی» ۸

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

 1. طرح پژوهشی «ادبیات و سلامت معنوی»۸

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

 1. طراحی «الگوی نظام جامع سلامت معنوی»۸

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

 1. تدوین و نهایی‌سازی «منشور مراقبت معنوی»۸

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

 1. تشکیل بانک اطلاعاتی سلامت معنوی (محققان، تحقیقات، مقالات، مجلات، همایش‌ها، هم‌اندیشی‌ها، نشست‌ها، کرسی‌ها، دستگاه‌های مرتبط و…)۸

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۷-صیانت از میراث فرهنگی در حوزه سلامت

(ناظر بر بند۱۲سیاست‌های کلی سلامت)

 1. تحلیل سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی و رهیافت اجرای آن در نظام سلامت۴

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

۱

-

 1.  مطالعات مرتبط با «بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران»  و  سایر مفاد بند ۱۲ سیاست‌های کلی سلامت۴

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

۱

-

 

 1. ارائه مشخصات نهادهای استاندارد و معتبر خدمات طب سنتی و داروسازی سنتی۴

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

 1. پیشنهاد نظام نامه ارائه خدمات سلامت توسط دست اندرکاران طب سنتی ایران۴

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

 1. راهنمای عملی به کارگیری خدمات طب سنتی در تمام نظام ارجاع و پزشکی خانواده۴

تهیه مستند

-

-

۱

-

 

 1. تدوین و پیشنهاد بسته خدمات طب سنتی ایرانی توسط اعضای تیم‌های پزشکی خانواده به مردم۴

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

 1. تهیه مستند پیشنهادی استانداردسازی گیاهان داروئی و داروها و فرآورده‌های طب سنتی۴

تهیه مستند

-

۱

-

-

-

 1. بازنگری درسنامه ‌طب سنتی۴

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

 1. مستند سازی روش درمان سنتی در بیماری‌های کولیت اولسراتیو و کبد چرب و پیشگیری از این بیماریها۴

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

 1. تدوین برنامه و تهیه محتوای یک دوره کوتاه مدت و یک برنامه آموزش مداوم با مشارکت همه اعضای گروه طب سنتی به همراه یک کارگاه آموزشی برای طب داخلی۴

کارگاه آموزشی

۱

-

۱

-

۱

 1. مطالعه تطبیقی طب سنتی ایرانی- اسلامی با طب سنتی چین۴

طرح تحقیقاتی

-

-

-

-

۱

 1. موردکاوی"بیمه با رویکرد پوشش خدمات طب سنتی" با همکاری سازمان‌های بیمه سلامت۱

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

 1. مورد کاوی صادرات و تجاری سازی فرآورده‌های طب سنتی۴

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

 1. مولفه‌های شبکه تحقیقات طب سنتی و رهیافت تاسیس آن۴

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

 1. بازنگری سند ملی گیاهان داروئی و طب سنتی۴

طرح تحقیقاتی

-

-

-

-

۱

 1. تحلیل و تببین حکمت و حکیم در فرهنگ ملی سلامت۴

مستندات سیاستی، حمایتی و علمی

۱

۱

۱

۱

۱

 1. تنظیم مذاکرات گذشته و آینده" زیر گروه حکمت"۴

تک نگاشت +یک مطالعه راهبردی

-

-

-

-

۱

 1. مطالعات  حقوق سلامت و رابطه آن با حقوق اسلامی و فقه پزشکی و حقوق بین الملل۶

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

۱

۱

 1. تحلیل محتوایی منتخبی از مواد قانونی مرتبط با سلامت زنان۷

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

 1. تهیه و پیشنهاد محتوای مناسب برای توانمندسازی روحانیون و استادان دانشگاه (دو مستند) در زمینه طب سنتی۴

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

۱

 1. تهیه یک مستند برای انتشارات عمومی در حوزه تغذیه سالم بر اساس آموزه‌های طب سنتی با تاکید بر سبک زندگی سالم ایرانی- اسلامی ۴و۱۶

طرح تحقیقاتی

۳

-

-

-

-

 1. تبیین اصول ششگانه سلامت مکتب طب سنتی برای عموم مردم۴

محتوای آموزشی

-

۱

-

-

۱

 1. مفهوم شناسی و رهیافت میان رشته ای‌ها در زمینه‌های مختلف طب سنتی۴

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

 1.   مستند معرفی میراث معنوی و منابع معتبر علمی  و تصریحی طب سنتی با همکاری سازمان میراث فرهنگی۴

تهیه مستند

-

۱

-

-

۱

 1. رصد کلان اجرای اسناد راهبردی ( بند ۱۲ سیاست‌های کلی سلامت – سند ملی گیاهان دارویی…)۲و۴

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

۱

 1. ارائه مدل گسترش فرهنگ اهداعضو در کشور۱۴

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

 

۸-ترویج فرهنگ ازدواج و فرزند آوری

 1. راهیابی به منظور تشویق جوانان به ازدواج به موقع و فرزندآوری

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

مجموع۲۳۹

۵۷

۴۷

۴۸

۴۶

۴۱

 

                                                                                                            

جدول ۳-پیشرفت علم و فناوری در حوزه سلامت

راهبرد کلان

راهبردهای اختصاصی

اقدام ­ها

نوع فعالیت

توزیع اهداف کمی

۱۴۰۱

۱۴۰۲

۱۴۰۳

۱۴۰۴

۱۴۰۵

۲-پیشرفت علم و فناوری در حوزه سلامت

 

 

۹-نظریه پردازی در حوزه سلامت

۱۰۰-ارائه یک نظریه جدید در حوزه سلامت

نظریه پردازی

۱

-

-

-

-

۱۰۱-نقد نظریات موجود در حوزه سلامت۲

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

۱

-

۱۰۲-مطالعه نظری در مورد مفهوم شناسی و شیوه شناسی نظریات جدید در حوزه‌های میان بخشی سلامت

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

۱

 

۱۰- ترجمان دانش

۱۰۳-مطالعات مروری و نظام مند در ۵ حیطه اولویت دار داخلی و ۵ حیطه اولویت دار بین المللی

طرح تحقیقاتی

۲

۲

۲

۲

۲

۱۰۴-مطالعه مقایسه ای الگوهای مدیریت مؤثر در حوزه خدمات دارویی در کشورهای منتخب و تدوین شاخص‌های انتخاب مدیران نظام دارویی۱۲

طرح تحقیقاتی+

خلاصه سیاستی

-

۱

-

-

-

۱۰۵- به روزرسانی و ارتقاء اطلاعات علمی سلامت در شبکه ای دقیق و منظم برای مسئولین و تصمیم سازان سلامت۱۰

زیرگروه

-

۱

-

-

-

۱۰۶-مطالعات ترجمان دانش در آموزش عالی و آموزش پزشکی در حوزه پیشرفت علمی با استفاده از مطالعات معتبر بومی و بین المللی

مطالعه مروری

۱

۱

۱

۱

۱

۱۱-آینده نگری و آینده نگاری

۱۰۷-پیش بینی چالش‌های اقتصادی سلامت در برنامه هفتم توسعه و ارائه راهکاربراساس اقتصاد مقاومتی در بخش‌های پیشگیری بیماری‌های واگیر و غیر واگیر، روانپزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی۱۰و۹

خلاصه سیاستی+

مقاله علمی

۱

-

۱

۱

۱

۱۰۸- پیش‌بینی تحولات نظام داروسازی در ایران باتوجه به سیر تحولات میدانی در نظام سلامت و پیشرفت‌های علمی و بین‌المللی۱۲

طرح تحقیقاتی

 

-

-

-

۱

-

۱۰۹- تصویر چالش‌های مدیریتی و اقتصادی نظام دارویی ایران در افق ۲۰۳۰ برای تصمیم‌گیران۱۲

کار گروه+

خلاصه سیاستی

-

-

۱

-

-

۱۱۰- آینده‌نگاری برخورداری از فن‌آوری‌های نوین دارویی در ایران در افق ۲۰۳۰۱۲

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

۱۱۱- بررسی میزان مصرف دارو و فرآورده‌های مرتبط در کشور درپنج دهه گذشته (ارزی، ریالی و تعداد) و سناریو‌های محتمل در افق ۲۰۳۰  ۱۲

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۱۱۲-.طراحی و اجرای کلان پروژه مرجعیت علمی داروسازی کشور۱۲

تشکیل کار گروه

۱

۱

-

-

-

۱۱۳- طراحی و راه‌اندازی کرسی آینده‌پژوهی و سیاست‌گذاری ملی داروئی کشور۱۲

طرح تحقیقاتی

۱

۱

-

-

-

۱۱۴- شبکه ‌سازی ملی و فراملی علوم داروئی کشور۱۲

کارگروه مطالعاتی

-

-

-

-

۱

۱۱۵- ارزیابی الگوها و شیوه‌های ارتقاء و کارآمد سازی نقش مردم و امور خیریه در بهبود دسترسی به داروها و خدمات دارویی با رویکرد آینده‌نگاری۱۲

طرح تحقیقاتی

۱

۱

-

-

-

۱۱۶-شناسایی و معرفی چالش­های آینده نظام سلامت در دوره پساکرونا۲و۹

کارگروه

۱

-

-

-

-

۱۱۷-ارائه راهبردها و پیشنهادات برای ارتقای شیوه آینده نگاری در سلامت۲

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۱۱۸- آینده نگاری سلامت: واکاوی برنامه­های سوم تا ششم توسعه از نظر دقت و تحقق پیش­بینی­ها در حوزه سلامت  و ارائه راهکارهای ارتقای  برنامه‌های بعدی۲و۹

طرح تحقیقاتی

۱

-

۱

۱

۱

۱۱۹-آینده­پژوهی سلامت در بازنگری نقشه جامع علمی و نقشه جامع سلامت۲

 طرح تحقیقاتی

۲

-

-

-

-

۱۲۰-آینده پژوهی در حوزه فناوری اطلاعات سلامت۲

طرح تحقیقاتی

۱

-

۱

-

-

۱۲۱-پیش بینی تحولات نظام آموزش سلامت ایران باتوجه به سیر تحولات میدانی در نظام سلامت و پیشرفت‌های علمی و بین المللی۹

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۱۲۲-توصیه­هایی برای تدوین برنامه­های پنج ساله توسعه در حوزه سلامت با رویکرد آینده نگاری۹

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۱۲۳-تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی و پیشگیری۱۵

تشکیل کارگروه

۱

-

۱

-

-

۱۲-تحقق بند۲ سیاستهای کلی سلامت

۱۲۴- اولویت پیشگیری در نظام سلامت۹

م حمایت طلبی

۱

۱

۱

۱

۱

۱۲۵- ارتقا و بازسازی  شبکه بهداشتی درمانی کشور۹

م حمایت طلبی

۱

۱

۱

۱

۱

۱۲۶- ادغام مؤلفه‌های اجتماعی سلامت در PHC ۱۱

کارگروه

۱

-

-

-

-

۱۲۷-بازخوانی آلماآتا در بستر شبکه بهداشتی کشور۱۱

طرح تحقیقاتی

۱

۱

۱

-

-

۱۲۸- PHC  و مدارس آموزش و پرورش۱۱

طرح تحقیقاتی

-

-

-

-

۱

۱۲۹- پزشک خانواده و چالشها و راهکارهای آن

کارگروه،

گزارش سالیانه کارگروه

۱

۱

۱

۱

۱

۱۳۰- سبد یارانه معیشتی و تغدیه سالم۱۱

م حمایت طلبی

-

۱

-

-

-

۱۳۱- کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی۹و۱۱

م حمایت طلبی

۱

۱

۱

۱

۱

۱۳۲- تهیه چارچوب استاندارد" پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای" و پایش پیوست‌های تهیه شده با همکاری وزارت متبوع

مستند استاندارد

۱

۱

۱

۱

۱

۱۳۳- مشارکت در به روزرسانی سیاست ملی دارویی کشور۱۲

کارگروه،

خلاصه‌‌ سیاستی

۱

۱

۱

۱

۱

۱۳۴- تعریف نقش داروساز در نظام خدمات سلامت بلاخص در شبکه‌های بهداشتی ‌-درمانی در جهت پیشگیری از بیماری‌ها ( بررسی سیر تاریخی نقش داروساز و ارایه راهکارهای بهبود و ارتقای خدمات داروساز در افق برنامه هفتم توسعه) ۱۲

مستند حمایت‌طلبی

-

۱

-

-

-

۱۳۵-تحلیل ادغام و انفکاک آموزش پزشکی از خدمات همه جانبه سلامت با توجه به فعالیت عناصر و دستگاه‌های موثر سیاست­گزار، قانون­گزار و برنامه ریز (مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و…)۷و۱

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

 

۱۳-نیل به استقلال علمی و فرهنگی

 

 

۱۳۶-تحلیل و رهیافت مفاهیم استقلال علمی،  مرجعیت علمی، استقلال فرهنگی  در علم و فناوری سلامت

تشکیل کار گروه

۱

-

-

-

-

۱۳۷- تحلیل نقش ادغام آموزش، پژوهش در مراقبت‌ها و خدمات سلامت، بهداشتی و پیشگیری از منظر پیشرفت و استقلال علمی

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۱۳۸-تحلیل وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب آموزه‌های مرتبط با سلامت معنوی در نظام آموزش رسمی عمومی کشور (آموزش و پرورش)

طرح تحقیقاتی

۱

۱

-

-

-

۱۳۹-رصد کلان پیشرفت علمی با رویکرد استقلال علمی، خودکفایی و مرجعیت علمی در علوم و فنون سلامت (ناظر بر بند ۱۴ سیاستهای کلی سلامت)

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

۱۴۰-تحلیل نقش­ها، مسئولیت‌ها و ظرفیت­های نخبگانی در حوزه سلامت و ارائه راهکارهای اعتلای آن

طرح تحقیقاتی

۱

-

۱

-

۱

۱۴۱-آسیب شناسی علاج جویانه موانع توسعه علمی کشور در حوزه سلامت با تاکید بر مهاجرت نخبگان، اشتغال دانش آموختگان، منزلت اجتماعی و…۹

م حمایت طلبی

۱

۱

۱

۱

۱

۱۴-تقویت شتاب علمی و توسعه آموزش و پژوهش­های جامعه محور و جامعه نگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴۲-پیش بینی تحولات نظام آموزش عالی سلامت ایران با توجه به تحولات میدانی در نظام سلامت و پیشرفت­های ملی و بین المللی۱۲و۹

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

۱

۱۴۳-ارزیابی شتاب علمی در حوزه سلامت بر اساس شاخص‌ها در نقشه جامع علمی از زمان ابلاغ تا سال ۱۴۰۴ بر اساس (شاخص­های بومی و بین المللی)۱۵و۹

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

۱

۱۴۴-.پیش‌بینی تحولات نظام آموزش داروسازی در ایران باتوجه به سیر تحولات میدانی در نظام سلامت و پیشرفت‌های علمی و بین‌المللی۱۲

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

 

-

۱۴۵- تدوین نظام توسعه پایدار پژوهش، فناوری و نوآوری داروئی کشور( تدوین نقشه راه نوآوری در بخش‌های پژوهش، فنآوری و تجاری‌سازی دارویی)۱۲

طرح تحقیقانی

-

-

۱

 

-

۱۴۶- راهکارهای توسعه و تعالی در دانشگاه‌های منتخب داروسازی (ارتقا به دانشکده‌های پیشرفته و رقابت پذیر و در تراز بین المللی)۱۲

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

۱۴۷-ظرفیت سازی پیشرفت علمی به اعتبار نیروهای انسانی مهاجر و علاقمند به کشور۹

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

۱۵-ارتقای همکاری‌های درون بخشی، میان بخشی و فرابخشی

 

۱۴۸-تحلیل روند همکاری­های بین­بخشی در حوزه سلامت در دوره برنامه­های پنج ساله سوم تا ششم و ارائه راهکارهای ارتقاء در برنامه­های آینده

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۱۴۹-صنعت سلامت محور (ارتقاء سلامت در محصولات و خدمات)۱۶ و۱۱

م حمایت طلبی

-

-

۱

-

-

۱۵۰-راهیابی مسائل و تهدیدات زیست محیطی (آلودگی هوا، خشکسالی و…) ۱۱

م حمایت طلبی

-

-

-

۱

-

۱۵۱- راهکارهای عملی و قابل اجرا در کنترل استفاده بی رویه سموم۱۱

م حمایت طلبی

۱

-

-

-

-

۱۵۲-ارتقای همکاریهای بین بخشی و  برون بخشی مستمر و مداوم با سازمانها و ارگانهای دخیل در سلامت ( راهبردها، اقدامات، روندها، رصد کلان)۱۶

نشست‌های هم اندیشی

-

۱

-

-

۱

۱۵۳- مطالعات در زمینه روند ارتباط حوزه‌های علوم انسانی یا داروسازی در جهت ارائه بهتر خدمات دارویی۱۲

طرح تحقیقاتی

-

-

-

-

۱

۱۵۴-رصد کلان و تحلیل  از وضعیت موجود مراکز آموزش بالینی  به منظورارتقا و توسعه و پیشرفت و اتخاذ تصمیم‌های صحیح و ارائه پیشنهادهای مناسب به مراجع تصمیم ساز۱۰

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۱۵۵-مطالعات  در زمینه روند ارتباط حوزه‌های علوم انسانی،فنی مهندسی، هنر یا علوم سلامت۱۶و۶

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

۱

۱

۱۵۶-تعیین عرصه­های میان بخشی در ارتقاء سلامت معنوی اسلامی و سلامت اجتماعی۸و۵ و۶

طرح‌های تحقیقاتی+

کتاب+

م رسانه ای

۱

۱

۱

۱

۱

۱۵۷-تعیین ابعاد میان­بخشی سلامت روان و راهبردهای ارتقاء آن۱۵و۶

تحقیق و

م حمایت طلبی

-

۱

-

۱

-

۱۵۸-مطالعات  بینابخشی در اخلاق پزشکی حرفه ای اسلامی:روند گذشته در توصیه‌های آینده۱

م  حمایت طلبی

-

۱

-

۱

۱

۱۵۹-تعاملات  حوزه و دانشگاه در عرصه‌های ضروری سلامت۸

کارگروه

۱

-

-

-

-

۱۶۰-تعیین عرصه‌های میان بخشی در ارتقاء سلامت زنان بعنوان محور خانواده۷

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

۱

-

۱۶۱-        تحلیل محتوایی منتخبی از مواد قانونی مرتبط با سلامت زنان۷

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۱۶۲- تحلیل و مدیریت مسائل مستحدثه در حوزه سلامت

کارگروه

-

۱

-

۱

-

۱۶۳-مطالعه راهکارهای بهبود عدالت در بهره مندی از خدمات سلامت با تکیه بر کاربرد مناسب فناوری‌های نوین در سلامت

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

۱۶۴- مطالعه راهبردها و ارائه پیشنهاد برای بهبود امنیت و محرمانگی اطلاعات سلامت در بسترهای سلامت دیجیتال

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

۱۶۵- مطالعه راهبردها و ارائه پیشنهاد برای به آماده سازی و به اشتراک گذاری اطلاعات سلامت در بستر سلامت دیجیتال برای مقاصد آموزشی و پژوهشی

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

۱۶۶-مطالعات تطبیقی و ارائه پیشنهاد برای تدوین گایدلاین‌های ارائه خدمات سلامت در بستر سلامت دیجیتال

طرح تحقیقاتی

-

-

-

-

۱

۱۶۷-ارائه مشاوره و کمک به طراحی مطالعات هزینه اثربخشی برای فرآیندهای دیجیتال سازی خدمات سلامت

م حمایت طلبی

۱

-

-

-

-

۱۶۸-مطالعات آسیب پذیری و پیشنهاد راهکار برای جلوگیری از حملات سایبری به زیرساخت‌های سلامت دیجیتال کشور با توجه به راهبردهای ملی پدافند غیرعامل

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۱۶۹-تسهیل و حمایت از روند دیجیتالی شدن خدمات حوزه سلامت

م حمایت طلبی

-

-

-

۱

-

۱۷۰- بسترسازی خدمات پزشکی از راه دور.

م حمایت طلبی

-

-

۱

-

-

۱۷۱-ایفای نقش فعال در بهره‌برداری از هوش مصنوعی در حوزه سلامت

م حمایت طلبی

۱

-

-

-

-

۱۷۲- حمایت از تولید ابزارهای سلامت دیجیتال در کشور

م حمایت طلبی

-

۱

-

-

-

۱۶-تقویت پژوهش‌های ضروری سلامت

۱۷۳- تببین راهبردهای ارتقای پژوهش با رویکرد تقویت روح پژوهش۱۵

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۱۷۴-شناخت و ترویج توصیه‌های ضروری و مبتنی بر شواهد برای توصیه علمی در علوم بالینی به سیاستگذاران۱۰

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

۱۷۵-ارزیابی کلان روند رشد پژوهش در حوزه سلامت بر اساس شاخص‌های بومی و بین المللی و ارائه راه­­کارهای ارتقاء۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

۱۷۶- بررسی مدل‌های موفق و ناموفق ( best and worst practice ) در تحقیق و توسعه علوم دارویی و ارایه مدلی کارآمد برای ایران۱۲

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

۱۷۷-.معرفی چالشهای نظام دارویی ایران در دوره کرونا و بعد از آن ( واردات و تولید داروها، مواداولیه دارویی و واکسن‌ها و ارزیابی‌های بالینی )۱۲

تشکیل کارگروه +خلاصه‌ سیاستی

۱

-

-

-

-

۱۷۸-بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب در نظام دارویی ایران، ارائه راهکارهای بهبود در افق برنامه هفتم توسعه۱۲         

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

۱۷۹-ارائه‌ی راهکارهای ارتقای قانونمند کارآمدی و ارائه‌ی خدمات دارویی در داروخانه‌ها        ۱۲

طرح تحقیقاتی

۱

-

۱

-

-

۱۸۰-.بررسی و تحلیل مصداق‌های مونوپولی و مونوپسونی در زنجیره تامین دارو در ایران و ارایه راهکارهای بهبود۱۲      

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

۱۸۱- بررسی و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت تجویز و مصرف منطقی دارو ( تبیین سیاست‌ها و روش‌هایی برای بهبود تجویز، نسخه‌پیچی، و عرضه داروها در ایران )۱۲        

نشست‌ تخصصی، خلاصه‌

سیاستی

-

-

۱

-

-

۱۸۲-بررسی تنگناها و ارائه راهکار‌های بهبود وضعیت صنایع دارویی کشور۱۲           

نشست‌های تخصصی

-

-

۱

-

-

۱۸۳-بررسی روند نوآوری در سلامت در برنامه‌های سوم تا ششم توسعه با رویکرد اینده­نگری و آینده­پژوهی

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۱۸۴-مطالعه موردی ابداع و اختراع در حوزه سلامت  (Patenting ) و راهکارهای ارتقاء آن

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

۱۸۵-رصد کلان پژوهش‌های سلامت کشور در برنامه ۵ ساله ششم توسعه۱۵

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۱۸۶-ارایه مدل ارتقا کیفیت و کارآمدی، اثربخشی و نیازمندی، رقابت پذیری پژوهشهای علوم پزشکی کشور۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

-

-

۱

۱۸۷-بررسی روند توسعه رساله‌های دکترای علوم پزشکی و ارائه مدلی برای ارتقاء کیفیت۱۵

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

۱۸۸- ارایه مدل شبکه پژوهشی علوم پزشکی با رویکرد شبکه‌های پژوهشی کشور۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

۱۸۹- بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت پژوهشهای HSR۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

-

-

۱

۱۹۰-بررسی ترکیب جمعیتی کشور و راهیابی اصلاح آن

 

 

 

 

 

 

۱۷-ارتقا اخلاق و معنویت در جامعه سلامت

۱۹۱-برگزاری همایش‌های سالیانه با مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه اخلاق و معنویت۱و۸

همایش

۱

۱

۱

۱

۱

۱۹۲-تهیه  مستند در حوزه اخلاق پزشکی حرفه ای اسلامی (قابل تدریس در نظام آموزش عالی سلامت و قابل بهره برداری برای سایر کنش­گران سلامت )۱

کتاب

۱

۱

۱

-

-

۱۹۳-معرفی الگوهای اخلاقی در حوزه­های سلامت ۱

طرح تحقیقاتی

۱

۱

۱

۱

۱

۱۹۴- رهیافت و رصد آموزش،پژوهش، خدمات و مراقبت­های بهداشتی-درمانی و توانبخشی سلامت مطابق با ارزش­های انسانی اسلامی

م حمایت طلبی

۱

۲

۲

۱

۱

 

۱۸-دستیابی به علوم و فنون جدید در حیطه سلامت

۱۹۵-شناسایی و راه­یابی فناوری­های مناسب و ضروری در حوزه سلامت با تاکید بر بومی سازی فناوری­ها۹

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

۱

۱

۱۹۶-مطالعه موردی توسعه فناوری­های ضروری بیارویکرد خودکفایی در حوزه­های ذیل:

- تجهیزات پزشکی

- دارو و تولید مواد اولیه دارویی

- مواد زیستی و بهداشتی

- واکسن

کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی و سایر موارد ضروری۲و۱۲

طرح تحقیقاتی

۱

۱

۱

۱

۱

۱۹۷- آینده نگاری درمورد توسعه فناوریهای ضروری دارویی، زیستی، واکسن و…۲

طرح تخقیقاتی

-

۱

-

۱

-

۱۹۸-بررسی وضعیت موجود و ترسیم راهکارهای مناسب برای بهر وری بهینه از فناوریهای ارتباطی به روز و فناوری مناسب برای انتقال پیام و جذب وسیع گروه‌های هدف برنامه

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

۱

۱۹۹-اخلاق و هوش مصنوعی در حوزه سلامت۱۷

طرح تحقیقاتی+ کاربست

۱

۱

۱

۱

۱

۲۰۰-بررسی جنبه‌های اخلاقی و حقوقی اجرای پرونده الکترونیک سلامت در ایران۱۷

طرح تحقیقاتی+ کاربست

۱

-

-

-

-

۲۰۱-آسیب شناسی موضوع ادغام/ انتزاع۱و۱۷

طرح تحقیقاتی+ کاربست

۱

۱

-

-

-

۲۰۲-ارایه مدل وفاق گروه‌های علوم پایه پزشکی کشور در راستای مرجعیت علمی۱۴

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۲۰۳-ارایه مدل نوین حاکمیت معاونت غذا و دارو بر صنایع غذایی کشور۱۶

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۲۰۴-ارایه مدل ارتباطی سازمان‌های مراقبت بهداشتی با مراکز تحقیقاتی و تولیدی نظام سلامت به منظور ایجاد زیرساخت به منظور به اشتراک گذاری تجارب در راستای   ارتقا سلامت جامعه.

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۲۰۵-بررسی علم سیستم‌ها/تفکر سیستم‌هاوسیستم بیولوژى و حل مسائل مرتبط با بحث سلامت و بهداشت تغذیه۲

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

مجموع۲۰۸

۶۰

۴۳

۳۸

۳۵

۳۳

                   
 

جدول ۴: رصد کلان نظام سلامت

راهبرد کلان

راهبردهای اختصاصی

اقدام ­ها

اهداف کمی

توزیع اهداف کمی

۱۴۰۱

۱۴۰۲

۱۴۰۳

۱۴۰۴

۱۴۰۵

۳-رصد کلان نظام سلامت

۱۹-مشارکت در دیده بانی و رصد و پالایش همه ابعاد سلامت

۲۰۶-تشکیل کارگروه رصدکلان سلامت

کارگروه گزارشات سالیانه +گزارش ۵ ساله

۱

۱

۱

۱

۱

۲۰۷-رصد سالیانه و ۵ سالیانه اقدامات کشوری در راستای بازسازی، تقویت و روزآمدی شبکه بهداشت و درمان کشور۹

طرح تحقیقاتی

۱

۱

۱

۱

۲

۲۰۸-.رصد شاخص‌های کلان دسترسی به داروی با کیفیت در کشور بر اساس شاخص‌های سازمان جهانی بهداشت و استانداردهای بین‌المللی۱۲

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

۲۰۹-رصد کلان شاخص‌های عدالت در سلامت۱۱

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

۱

۲۱۰-پایش تعارض منافع در حوزه سلامت۱

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

۱

۲۱۱- رصد کلان نظام دارویی کشور از نظر خودکفایی-پیشرفت علمی و فناوری۱۲

تشکیل کارگروه

۱

۱

۱

۱

۱

۲۱۲-.مجموعه مستندات حمایت‌طلبی بر اساس فعالیت‌های رصد کلان نظام دارویی۱۲

مستند حمایت‌طلبی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۱۳-رصد کلان پژوهش‌های سلامت در کشور (رونداختصاص بودجه-تولیدات پژوهشی وسایرشاخص‌های توسعه پژوهش)۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

۲۱۴-رصد کلان عملکردقطب‌های علمی کشورباهمکاری وزارت بهداشت۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

۲۱۵- رصدکلان تحقق بند۱۴سیاستهای کلی سلامت(ارزیابی نقشه راه حرکت به سمت مرجعیت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور)۱۵

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۲۱۶- ارزیابی برنامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت دولت سیزدهم۱۵

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

۲۱۷- ارزیابی و رصد پژوهش‌ها از لحاظ بکارگیری نتایج در سیاستها و برنامه‌ها و مشکلات سلامت۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

۲۱۸- ارزیابی کلان روند پژوهش‌های بین بخشی سلامت۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

-

-

۱

۲۱۹-تحلیل و ارزیابی جامع از روند توسعه پژوهش در سطوح ملی و قطب‌های منطقه ای ( اکوسیستم پژوهشی و فناوری سلامت درون دانشگاهی، درون وزارتی و کشوری)۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

۲۲۰- ارزیابی روند پژوهش‌های سلامت در سطوح منطقه ای(کشورهای همسایه و منطقهEMRO) و بین المللی۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

-

-

۱

۲۲۱- پیشنهادنظام پایش و ارزشیابی سیاستها، راهبردها و برنامه‌ها و پروژه‌های علمی درسطوح ملی،منطقه ای و دانشگاهی۱۵

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

-

۲۲۲- پایش و ارزشیابی پژوهش‌های انجام گرفته توسط گروههای علمی فرهنگستان علوم پزشکی۱۵

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۲۲۳-شناسایی و پیشنهاد شاخصهای مناسب برای پایش اولویت‌های نظام سلامت (در برنامه ریزیهای کوتاه مدت- میان مدت و طولانی)۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

-

۱

-

۲۲۴-رصد کلان وضعیت سلامت زنان و تحولات آن۷

زیرگروه+

گزارش سالیانه

۱

۱

۱

۱

۱

۲۲۵-رصدکلان مدیریت ارشد نظام سلامت ازنظر دانش و یافته‌های علمی روز۱۵

طرح تحقیقاتی

-

۱

-

-

۱

۲۲۶-پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست‌های کلی

گزارشات راهبردی

۱

۱

۱

۱

۲

۲۲۷-تعیین شاخص‌ها و انجام برنامه‌های رصد در عرصه‌های علم و فناوری،آموزش، پژوهش، مدیریت،  خدمات سلامت و وضعیت سلامت همه جانبه مردم۱۰و۹

طرح تحقیقاتی

۱

۱

۱

۱

۲

۲۲۸-انتشار خلاصه‌های سیاستی منبعث از نتایج رصد کلان در حوزه‌های مختلف برای  ذی نفعان (سیاستگزاران، مدیران، اساتید و دانشجویان و سایر کارگزاران سلامت ۹

خلاصه ‌های سیاستی

۲

۲

۲

۲

۲

۲۲۹-رصد کلان اقدامات در راستای بند ۱۲ سیاست‌های کلی سلامت وسندملی گیاهان دارویی و طب سنتی

گزارش‌های تحلیلی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۳۰-رصد کلان وضعیت و روند سلامت همه جانبه و ابعاد سلامت روانی، اجتماعی و معنوی، بر اساس شاخص‌های ملی۱۰و۹ و۶

طرح تحقیقاتی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۳۱-رصد اجرای برنامه راهبردی فرهنگستان و تهیه گزارش در پایان هرسال

مستند گزارش

۱

۱

۱

۱

۱

۲۳۲-ارائه گزارش مالی برای پشتیبانی از اجرای برنامه راهبردی فرهنگستان به صورت سالیانه توسط دبیر محترم

مستندگزارش

۱

۱

۱

۱

۱

۲۳۳-رصد تحقق سیاست‌های کلی جمعیت

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۲۳۴-بررسی جریان فعالیت و سیر تحولی دبیرخانه علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بدو تاسیس۱۴ 

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۲۳۵-ارزیابی شاخص‌های تعیین قطب‌های علمی علوم پایه پزشکی در طرح حرکت به سمت مرجعیت علمی در دانشگا‌ه‌های علوم پزشکی کشور۱۴

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۲۳۶-تقویت و استقرار زیرساخت و سامانه‌های دیجیتال ردیابی شاخص‌های سلامت

م حمایت طلبی

-

-

۱

-

-

۲۰-کمک به تحقق نقشه جامع علمی کشور  و سلامت

۲۳۷-رصد تحقق راهبردها و برنامه‌های اولویت الف، ب و ج حوزه  سلامت در نقشه جامع علمی

طرح تحقیقاتی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۳۸-شناسایی آسیبهای اجتماعی زنان و راهکارهای مداخله ای با استفاده از مشارکت مردمی۷

م حمایت طلبی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۳۹-.بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای توسعه و تعمیم نسخ الکترونیک۱۲

 کار گروه

۱

-

-

-

-

۲۴۰ -شناسایی آسیب‌های اجتماعی و راهکارهای مداخله ای با استفاده از مشارکت مردمی۹

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۲۴۱-ارائه راهکارهای توسعه و تعمیم پرونده الکترونیک سلامت

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۲۴۲-ارزیابی نقشه جامع علمی سلامت کشور از دید علوم پایه پزشکی۱۴

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۲۴۳-ارزیابی نقشه جامع علمی سلامت کشور از دید علوم موسوم به پیراپزشکی۱۵

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۲۴۴-بررسی روندهای  اجرائی نقشه جامع علمی سلامت و پیشنهاداتی برای بازنگری

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

-

-

۲۱-تحلیل چالش‌ها و ارائه توصیه‌های کاربردی، مراقبتی و خدماتی برای ارتقای نظام سلامت کشور

۲۴۵-شناسایی مسائل اولویت دار سلامت  و رهیافت آنها در بازه‌های زمانی ۱ساله و ۵ ساله در عرصه سلامت۹

طرح تحقیقاتی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۴۶-شناسایی تحلیل مسائل مهم عرصه سلامت و ارائه راهکارهای مداخله ای (جلسات شورای آینده نگاری)۲و۹

 

م حمایت طلبی/خلاصه سیاستی

۸

۸

۸

۸

۸

 

 

۲۴۷-مطالعات ضروری ملی در جهت بازسازی و ارتقای شبکه بهداشت و درمان، برنامه پزشکی خانواده  و بهبود  نظام‌ ارجاع و سطح بندی خدمات سلامت

کار گروه مطالعاتی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۴۸- طرح‌های رصد کلان اجرای سایر  بندهای سیاست‌های کلی سلامت

طرح تحقیقاتی

۳

۳

۳

۳

۳

۲۴۹-ارزیابی روند مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، و ارائه راهکارهای مناسب

کار گروه 

۱

۱

۱

۱

۱

۲۵۰-ارزیابی و رهیافت تحقق بند ۸ سیاست‌های کلی سلامت۹

طرح تحقیقاتی

۱

-

-

۱

-

۲۵۱-ارزیابی روند توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی و سایر تکالیف مندرج در بند ۹ سیاست‌های کلی سلامت

طرح تحقیقاتی

۱

-

۱

-

۱

۲۵۲-ارزیابی سالیانه و ۵ سالیانه تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت و سایر اجزای بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت۹

طرح تحقیقاتی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۵۳-ارزیابی برنامه‌های پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی۱۵

م حمایت طلبی

۱

-

-

-

-

۲۵۴-ارزیابی برنامه‌های مامایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی۱۵

م حمایت طلبی

۱

-

-

-

-

۲۵۵-ارزیابی برنامه مراقبت سالمندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی۱۵

م حمایت طلبی

۱

-

-

-

-

۲۵۶-ارزیابی برنامه سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی۱۵و۶

م حمایت طلبی

۱

-

-

-

-

۲۵۷-بازتعریف سهمیه‌ها و پذیرش با نگاه عدالت۱۷

طرح تحقیقاتی+کاربست

۱

۱

۱

-

-

۲۵۸-بررسی جنبه‌های اخلاقی و حقوقی ویزیت مجازی در ایران برای تخصص‌های بالینی مختلف علوم پزشکی۱۷

طرح تحقیقاتی+کاربست

۱

-

-

-

-

۲۵۹-ارتقای اعضای هیات علمی از نگاه اخلاق در پژوهش۱۷

طرح تحقیقاتی+کاربست

۱

۱

-

-

-

۲۶۰-ارزیابی اثربخشی سیاستهای کلان نظام سلامت در مهارت آموزی۱۷

طرح تحقیقاتی+کاربست

۱

-

-

-

-

۲۶۱-پزشکی تدافعی۱۷

طرح تحقیقاتی+کاربست

۱

۱

۱

۱

۱

۲۶۲- درس آموخته‌های کوید۱۷

طرح تحقیقاتی+کاربست

۱

-

-

-

-

۲۶۳-مدل بومی دانشگاه نسل نوین با نگاه به شبکه۱

طرح تحقیقاتی+کاربست

۱

۱

۱

۱

۱

۲۶۴-مدل پاسخگویی اجتماعی آموزش پزشکی۱

طرح تحقیقاتی+کاربست

۱

۱

-

-

-

۲۶۵-جایگاه تخصص پزشک خانواده و آینده آن۱و۱۷

طرح تحقیقاتی+کاربست

۱

-

-

-

-

۲۶۶-راهبردهای کلان توسعه متوازن رشته و حوزه تخصصی اخلاق پزشکی۱۷

طرح تحقیقاتی+کاربست

۱

۱

۱

۱

۱

۲۶۷-بررسی سیاست‌های کلان برای پیاده سازی رویکرد آموزشی و حرفه ای قابل اعتماد EPASدر حوزه‌های تخصصی و فوق تخصصی بالینی به تفکیک با مشارکت انجمن‌های علمی مربوطه۱و۱۷

طرح تحقیقاتی+کاربست

-

-

۱

-

-

مجموع۲۱۷

۵۷

۴۲

۴۰

۳۶

۴۲

 

جدول ۵- حمایت وحمایت طلبی در راستای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت

راهبرد کلان

راهبردهای اختصاصی

اقدام ­ها

اهداف کمی

توزیع اهداف کمی

۱۴۰۱

۱۴۰۲

۱۴۰۳

۱۴۰۴

۱۴۰۵

۴-حمایت و حمایت طلبی در راستای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت

 

 

۲۲-حمایت طلبی از سازمان‌ها و نهادهای تأثیرگذار بر سلامت

۲۶۸-حمایت طلبی از سازمان‌های بیمه در مورد پوشش خدمات ارتقا دهنده سلامت

نشست تخصصی/ م حمایت طلبی

-

۱

۱

-

-

۲۶۹-بکارگیری جدیدترین مطالب علمی در تحلیل مسائل و مشکلات نظام سلامت

طرح تحقیقاتی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۷۰-حمایت ازمحصولات و تجهیزات حوزه سلامت کیفی تولید داخل(ازجمله واکسن)۱

م حمایت طلبی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۷۱-ترویج تفکر علمی در تصمیم سازیهای سلامت و توجه به رویکردهای علمی۱۰

م حمایت طلبی

-

-

-

۱

-

۲۷۲-حمایت طلبی از نتایج حاصل از تحلیل چالش‌ها و راهکارهای ارائه شده در جهت ارتقای نظام دارویی کشور ۱۲و۹

نشست‌های تخصصی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۷۳-حمایت طلبی از نتایج بررسی و تحلیل وضعیت آموزش، پژوهش و ارائه خدمات و مراقبت‌های بهداشتی درمانی و راهکارهای ارائه شده۱۲

نشست‌های تخصصی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۷۴-حمایت طلبی از نتایج حاصل از تحلیل چالش‌ها و راهکارهای ارائه شده در جهت ارتقای نظام سلامت کشور۹

نشست تخصصی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۷۵-حمایت طلبی برای معماری نظام پژوهش حوزه سلامت برای رسیدن به پژوهش‌های نافع۱۵

م حمایت طلبی

-

۱

-

-

-

 

 

۲۳-حمایت از همکاریهای بین بخشی

 

۲۷۶-حمایت از توسعه دانش‌های فلسفه، حکمت، اخلاق و فقه اسلامی در سلامت۶

م حمایت طلبی

۱

-

۱

-

۱

۲۷۷-.حمایت معنوی و علمی از برگزاری کنگره‌های بین‌المللی دارویی۱۲

عضویت علمی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۷۸-.ارائه مشاوره علمی و حمایت از برنامه‌های ملی دارویی۱۲و۹

مستند حمایت‌طلبی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۷۹- حمایت از مبادله اطلاعات و تبادل نظر بین اندیشمندان و صاحبنظران حوزه‌های علوم دارویی د ر سطح داخلی و بین‌المللی۱۲و۹

نشست تخصصی

۱

۱

۱

۱

۱

۲۸۰-.حمایت از توسعه دانش‌ها‌ی علوم اجتماعی، اخلاق و فقه اسلامی ۶

مستند حمایت‌طلبی

-

-

-

۱

۱

۲۸۱-ایجاد چرخه مناسب مجازی برای حضور حداکثری نخبگان و مشارکت در ارائه تصمیم‌ها و برنامه‌ها وتهیه اسناد حمایت طلبی ۱۰

طرح تحقیقاتی

-

-

-

-

۱

۲۸۲-برگزاری نشست با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی۱۵

نشست تخصصی

-

۱

-

۱

-

۲۸۳-برگزاری نشست بامرکز پژوهشهای قوه قضاییه۱۵

نشست تخصصی

-

۱

-

۱

-

۲۸۴-برگزاری نشست با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری۱۴و۱۵

نشست تخصصی

۱

-

۱

-

۱

۲۸۵-برگزاری نشست با مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری۱۵

نشست تخصصی

-

۱

-

۱

-

۲۸۶- حمایت طلبی در حوزه ارتقا کیفیت رساله‌های دکترای علوم پزشکی کشور ۱۵

طرح تحقیقاتی

-

-

۱

-

-

۲۸۷- حمایت از معلمان و دانش آموزان پژوهشگر در عرصه سلامت کشور۱۴و۱۶

اعطای جایزه

-

-

-

۱

۱

۲۸۸- حمایت از اساتید ودانشجویان پژوهشگر درعرصه سلامت کشور ۱۴

اعطای جایزه

-

-

۱

۱

۱

۲۸۹- حمایت از سمن‌های(سازمان‌های مردم نهاد) پژوهشگر در عرصه سلامت کشور ۱۵

اعطای جایزه

-

۱

۱

۱

۱

۲۹۰-حمایت ازهمکاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی با مراکز مدیریتی و اجرایی کشور۱۵

نشست تخصصی

-

۱

-

۱

-

۲۹۱-حمایت از تحقیقات بین رشته ای) بیوشیمی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، علوم انسانی،صنعت و معدن و…بارویکرد ارتقا تولید دانشهای میان بخشی در سلامت)۱۴و۱۶

طرح تحقیقاتی مشترک

۱

-

۱

-

۱

۲۹۲-حمایت و همکاری در انجام پژوهشهای مشترک بین گروههای علمی فرهنگستان علوم پزشکی و همچنین دیگر فرهنگستانها۱۵

طرح تحقیقاتی مشترک

-

۱

-

-

۱

۲۹۳-حمایت از ایجاد بانک اطلاعات پژوهشی کشور و تشکیل شبکه ملی تحقیقات و انتقال دانش۱۰و۱۵

نشست تخصصی

۱

-

۱

-

۱

۲۹۴-ارائه مشاوره علمی و حمایت فنی از  برنامه‌های ملی در حوزه سلامت و نیز پیوست سلامت برای برنامه‌های کلان توسعه

م حمایت طلبی

۱

-

۱

۱

۱

۲۹۵-حمایت از مبادله اطلاعات و تبادل نظر بین اندیشمندان و صاحبنظران حوزه‌های علوم پزشکی در سطح داخلی و بین المللی۱۰

نشست تخصصی

-

۱

-

۱

-

۲۹۶- حمایت معنوی و فنی از برگزاری همایش‌های علمی  در حوزه سلامت۹

 

عضویت در کمیته علمی

۱

-

۱

-

۱

۲۹۷-تدوین مدل‌های نوین آموزش پزشکی با رویکرد همگرایی۱

طرح تحقیقاتی+کاربست

۱

۱

۱

۱

۱

مجموع۹۳

۱۵

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

 

 

مجموع کلی برنامه‌ها

 

سال‌ها

۷۵۵

۱۸۷

۱۵۰

۱۴۵

۱۳۷

۱۳۷

 

 

پیوست: تقسیم برنامه در بخش‌های مختلف فرهنگستان

شورای آینده نگاری: تدوین ۵۰مستند حاصل از ۵۰جلسه شورا در ۵سال پیشنهاد می‌شود هر گروه یک نماینده داشته باشد

مجمع عمومی:۲۰بیانیه حاصل از ۲۰نشست مجع عمومی

گروه‌های علمی: هر گروه علمی حداقل یک طرح تحقیقاتی سفارش فرهنگستان و دو طرح تحقیقاتی به پیشنهاد اعضای گروه درموضوعات مرتبط با فعالیت گروه تهیه خواهد نمود. بطور میانگین ۳۶۰طرح تحقیقاتی، در ۵سال

تبصره- فعالیت‌هایی مانند تهیه مستند حمایت طلبی، خلاصه سیاستی، کتاب،برگزاری همایش علمی می‌تواند جایگزین طرح تحقیقاتی باشد.

کارگروه‌ها: در هر سال به طور متوسط پنج کارگروه فعال وجود داردو در هر سال هر کارگروه حداقل یک تک نگاشت، کتاب، طرح تحقیقاتی، خلاصه سیاستی و…تهیه خواهد نمود.

روابط عمومی در هر ماه بطور متوسط سه فعالیت شامل اتشار خبرنامه،اداره کردن و افزودن به محتوای سایت فرهنگستان، تولید برنامه‌های ترویجی، فرهنگی و خبری با قابلیت انتشار از رسانه‌های عمومی تهی خواهد نمود.

کمیته اخلاق:درعرض یکماه کلیه طرح‌های واصله را کارشناسی و اظهار نظر می‌نماید.

نشست مشترک معاونین علمی پژوهشی فرهنگستان‌ها: به صورت ماهیانه با هدف تقویت همکاری بین فرهنگستان‌ها تشکیل می‌شود.

گروه‌های علمی مسئول هر بند از برنامه راهبردی

 

آموزش

آینده نگری نظریه پردازی و رصدکلان سلامت

ارتقا سلامت

حکمت طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران

سلامت اجتماعی

سلامت روان

سلامت زنان

سلامت معنوی اسلامی

سلامت و همکاری بین المللی

علوم بالینی

علوم بهداشتی و تغذیه

علوم دارویی

علوم دندان پزشکی

علوم پایه

پژوهش

علوم پیراپزشکی

فلسفه، اخلاق پزشکی

قران عترت و سلامت

 

 

درباره فرهنگستان

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است که  ایجاد آن در پانزدهم دیماه ۱۳۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از همان تاریخ آغاز به کار نمود.

 

ارتباط با ما

 • نشانی: تهران -میدان ونک - بزرگراه حقانی- ورودی کتابخانه ملی - مجموعه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران-فرهنگستان علوم پزشکی
 • تلفن:  ۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۳-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۴-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۵
 • ایمیل: info@ams.ac.ir