دسته بندی
چهارشنبه 1402/03/17 10:34
شماره :
1022

جمعيت و فرزندآوري ، زمستان1400

رشد و تعالي جمعيت و توصيه به سنت حسنه ازدواج و فرزند‌آوري در معارف اسلامي‌جايگاهي وثيق داشته و در قرآن مجيد، كلام نبي مكرم اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) تشريع شده است. ابعاد مختلف اين موضوع مهم در بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مطرح و در سياست‌هاي كلي جمعيت ابلاغ شده است. تغييرات در هرم سني جمعيت و پديده سالمندي جمعيت، از تهديدات مهم آينده است كه مديريت آن با تدابير قاطع علمي، فرهنگي و قانوني، بسيار ضروري است. تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در آبان 1400 توسط مجلس شوراي اسلامي‌نقطه عطف اجرايي براي تحقق راهبردهاي قانوني در زمينه جمعيت و فرزند‌آوري است. مجمع عمومي‌فرهنگستان علوم پزشكي در راستاي اجراي هر چه سريع‌تر و كامل تر اين قانون بر موارد زير تأكيد دارد:

 1. عزم راسخ وتعهد دولت محترم، در عملياتي نمودن هر چه كامل‌تر و سريع‌تر قانون، به صورتي كه با استفاده از شاخص‌ها، ارزيابي و پايش شده، براي مردم عيان و مشهود شود؛
 2. اهتمام ويژه به جنبه‌هاي فرهنگي، مذهبي و فرهنگ سازي افزايش جمعيت و پرورش فرزندان، بويژه تبيين نخبگان، استفاده وسيع از ظرفيت‌هاي هنر و رسانه، حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها، فرهنگ و ارشاد اسلامي‌و ساير نهادهاي فرهنگي؛
 3. اتخاذ تدابير اساسي اقتصادي و معيشتي در جهت حمايت اصولي از ازدواج جوانان و فرزندآوري (اشتغال، مسكن، درآمد، برخورداري از تسهيلات حمايتي تشويق‌كننده و ارتقادهنده درآمد خانوار، حذف تشريفات و تجمل‌گرايي به طور اعم و در مورد مراسم ازدواج به‌طور اخص.... )؛
 4. تهيه و تصويب پيوست اقتصادي براي اجرايي شدن قانون، تأمين منابع و اعتبارات لازم، ايجاد رديف مستقل و غيرقابل انتقال به ساير رديف‌ها، و اقدامات مديريتي، براي اجراي همه جانبه قانون داراي اهميت و اولويت است؛
 5. ستاد ملي جمعيت با مسئوليت بالاترين مقام اجرايي كشور، مشاركت فعال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مشاركت اجرايي ساير نهادها و وزارتخانه‌هائي كه در اجراي قانون، وظيفه و مسئوليت دارند، سريعاً تشكيل و با تعيين اولويت‌ها، تقسيم كار ملي، و تشكيل جلسات منظم، موجبات اجراي قانون را فراهم و مسائل جمعيتي كشور را رصد نمايد؛
 6. اصل مهم مشاركت مردم واستفاده از ظرفيت سمن‌هاي ملي و محلي، مراعات و تحقق پذيرد؛
 7. تعميم اجراي قانون به بخش‌هاي غيردولتي و اطمينان از اجرايي شدن فراگير و همه‌جانبه آن؛
 8. استفاده از ظرفيت شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي به صورت هماهنگ و هم‌افزا؛
 9. آموزش و توانمندسازي مجموعه نيروي انساني سلامت در شبكه بهداشتي درماني كشور، به منظور تشويق خانواده‌ها به ازدواج به موقع جوانان و فرزند‌آوري آنان، و تشويق كاركناني كه در اين راستا فعاليت بيشتري از خود نشان مي‌دهند؛
 10. تهيه بسته‌هاي آموزشي قبل از ازدواج و بسته‌هاي مشاوره‌اي ازدواج و تحكيم خانواده و ارائه خدمات مربوطه در شبكه بهداشتي درماني و با همكاري نهادهاي ديني، فرهنگي و تخصصي؛
 11. ترويج زايمان طبيعي و كاهش ميزان سزارين، به شيوه‌هاي مناسب؛
 12. مديريت صحيح موضوع سقط قانوني و پيشگيري از سقط‌هاي غيرقانوني به شيوه‌هاي مناسب؛
 13. تشويق و حمايت از پژوهش‌هاي مرتبط با افزايش جمعيت و فرزندآوري؛
 14. پيشگيري از ناباروري (با تأكيد بر ازدواج بهنگام، فرزندآوري بهنگام، پيشگيري از بيماري‌هاي مقاربتي و ساير بيماري‌هاي تأثيرگذار بر باروري، چاقي يا لاغري مفرط، انواع استرس‌ها ...) و حمايت از درمان‌هاي ناباروري؛
 15. استفاده از ظرفيت فرهنگستان علوم پزشكي براي امور فرهنگ‌سازي، مشاوره و رصد كلان مسائل مرتبط با جمعيت و فرزندآوري

بنرها

 

X