سه شنبه 1401/11/11 01:00
شماره :
286

انتشار سند حمایت طلبی با موضوع "سلامت و مدرسه" به مسئولین مربوطه

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران سند حمایت طلبی با موضوع "سلامت و مدرسه" که توسط گروه ارتقاء سلامت این فرهنگستان تهیه شده بود را به مسئولین مربوطه منتشر کرد.

متن این سند 

پیوست Size
سند_5.pdf 145.51 کیلوبایت

بنرها

 

X