عناوین مهمترین خبرها:

دكتر بهزاد دماری

تاريخ تولد:1352    

محل تولد: تبریز

تاريخ عضويت وابسته:1398/3/25

 

فارغ‌التحصيل از: دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران 1379

تخصص:بورد تخصصی پزشکی اجتماعی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )،گذراندن دوره تکمیلی از نوع فلوشیپ سازمان جهانی بهداشت در زمینه سیاست گذاری سلامت و ارتقای نظام سلامت

رتبه علمي:دانشیاردانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی و اجرایی:عضو کانون سلامت همگانی انگلستان(Fellowship of faculty in Public Health(FFPH) ,Royal college of Physician-UK  )( از 2011 ) ، راه اندازی واحد ديده باني سلامت كشور ، موسسه ملي تحقيقات سلامت ( 1390 تا 1392 ) ، مسئول راه اندازي و رئیس ايستگاه تحقيقات سلامت قزوين ( دانشگاه علوم پزشكي تهران) ( 1391 تاکنون ) ، مشاور و مجری طرح جامع سلامت استان قزوین ، ( 1387 تا 1392) ، مشاور ارشد كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در ارزشيابي قوانين ( 1391 تاكنون ) ، مشاور دفتر بهبود تغذيه جامعه و دفتر سلامت رواني اجتماعي و اعتياد معاونت بهداشتي وزارت بهداشت در استقرار اسناد ملي ( از 1391 تاكنون ) ، عضو شورای معین توسعه قطب های علمی علوم پزشکی ، معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( 1390 تاکنون ) ، عضو کمیته راهبری پروژه های پیوست سلامت ، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( 1391 تاکنون) ، عضو گروه علمی سلامت معنوی ، فرهنگستان علوم پزشکی ایران ( 1391 )  ، عضو و دبیر گروه علمی سلامت اجتماعی ، فرهنگستان علوم پزشکی ایران ، ( 1391 تاکنون ) ، عضو گروه علمی بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی (1392 تاکنون) ، عضو شوراي راهبردي سلامت شهرداري تهران ( 1389 تاكنون ) ، عضو کمیته علمی  آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش استان تهران ( 1389 تاکنون ) ، کارشناس و مدیر برنامه های دو سالانه سازمان جهانی بهداشت در واحد سیاست گذاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (  1384 تا 1387 ) ، مسئول کمیته و مشاورارشد متودولوژِی تدوین برنامه پنجم توسعه کشور ، عضو تیم پروژه تدوین برنامه پنجم توسعه و عضو کارگروه برنامه ریزی عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (SDH) برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت ( 1387 ) ، مشاور علمي و عضوکمیته مطالعات راهبردی مدیریت بحران شهر تهران ، سازمان امداد و نجات هلال احمر جمهوری اسلامی ، مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور، موسسه علمی – کاربردی هلال ایران ( در سال های 1380 تا 1390  ) ، دبيرخانه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي، كارشناس و مجري پروژه، (1378 تا 1383 ) ، دبیرخانه شورای آموزش تخصصی پزشکی ، عضو کمیته رصد برنامه های راهبردی رشته های تخصصی ( 1386 تا 1387)

تقدیرنامه ها: دریافت گواهی کاربست ملی تحقیقات در بیش از 16 تحقیق از هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  ،  تقدیرنامهاز وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، رئیس شوراي سياست گذاري وزارت بهداشت ، رئيس كل سازمان نظام پزشكي ، رئيس كميته امداد امام خميني (ره) ،استاندار قزوين

آثار علمی و تالیفات:مقالات: 36 انگليسي و 46 فارسي و 23 خلاصه مقالات همايش ها؛ 43جلد کتاب