عناوین مهمترین خبرها:

دكتر احمد علي نوربالا

تاريخ تولد: 1334/1/2
محل تولد: تفت

تاريخ عضويت وابسته : 1395/7/8

فارغ‌التحصيل از: دانشكده پزشكي دانشگاه تهران (1359)
تخصص: بورد تخصصی روانپزشکی (1367)
سمت‌ها: استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ رئيس بخش روان تنی بیمارستان امام خمینی
سوابق علمی و اجرایی: مسئولیت رده های مختلف بهداری سپاه (1363-1359)؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1367 تاکنون)؛ رئيس مرکز بهداشت روانی جانبازان انقلاب اسلامی (1372-1367)؛ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1368-1367)؛ معاون اداری و مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1371-1370) رئیس دانشگاه شاهد (1376-1372)؛ معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1378-1376)؛ رئیس مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی (1378-1377)؛ رئيس هلال احمر جمهوری لسلامی ایران (1384-1378)؛ مدیر مسئول مجله دانشور (1372 تاکنون)؛ مدیرمسئول مجله حکیم (1382-1378)؛ مدیر مسئول مجله پزشکی هلال احمر ایران، دوبی (1384-1378)؛ موسس و عضو انجمن حمایت از بیماران روانی (1379 تاکنون)؛ راه‌اندازی و رئیس بخش روان تنی بیمارستان امام خمینی (1388 تاکنون)، عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران (1367 تاکنون)؛ نایب رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران (1377-1375)؛ عضو مرکز تحقیقات روانپزشکی و روان شناسی (1383 تاکنون)؛ عضو مرکز تحقیقات سلامت باروری و ناباروری (1381 تاکنون)؛ عضو هیئت امنای دانشگاه شاهد (1386-1377)؛ عضو هیئت امنای دانشگاه شهید صدوقی یزد (1379-1370)؛ عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران (1388-1377)؛ عضو کمیته کشوری بهداشت روان (1367 تاکنون)، عضو هیئت ممتحنه بورد تخصصی روانپزشکی (1369 تاکنون)، عضو موسسس وهیات امنای بنیادخیریه سپهر(از1382 تابحال)، عضو موسسس وهیات امنای بنیادخیریه اندیشه واحسان توحید(از1386 تابحال)، عضو موسسس وهیات امنایموسسه خیریه رشد، حمایت واندیشه(رحمان)(از1386 تابحال)، دبیر کمیته سیاستگذاری رشته روانپزشکی (1390 تاکنون)، عضو کمیته ارزشیابی رشته روانپزشکی (1390 تاکنون)، عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی (1390 تاکنون)، عضو کمیته پژوهش فرهنگستان علوم پزشکی (1391 تاکنون)، عضو هیئت امنای بیمارستان روزبه (1391 تاکنون)
تقدیرنامه ها :کسب رتبه دوم در زمینه پژوهش های بهداشت و تعذیه، ششمین جشنواره ملی تحقیقات علوم پزشکی رازی (1378)،اخذ نشان ملی درجه دو خدمت جمهوری اسلامی ایران (ریاست جمهوری) (1382)،اخذ جایزه بین المللی هانری داویسون برای عملکرد مطلوب در هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (1383)

انتشارات :  92 مقاله فارسي و انگليسي ، 5 كتاب و نشر 11 مقاله در كتب هاي مختلف پزشكي