مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

معرفی

زیر گروه گیاهان دارویی


چشم‌انداز :
نهادينه‌سازي حكمت و معرفت ديني در نظام آموزشي پزشكي و جامعه پزشكي كشور .
نهادينه‌سازي عالمانه و منطقي طب سنتي ايران كه مبتني بر شواهد مي‌باشد در نظام سلامت كشور .
وظايف كلي :

  1. مشاوره ، نظريه‌پردازي و آينده‌نگري و توسعه مرزهاي دانش در تمامي عرصه‌هاي حكمت ، طب اسلامي و طب سنتي

  2. ارائه توصيه‌هاي كاربردي ، مراقبتي و خدماتي گوناگون در جهت رشد و گسترش شاخه‌هاي گوناگون حكمت ، طب اسلامي و طب سنتي

  3. ديده‌باني ، پايش و نظارت بر ترويج رشته‌هاي گوناگون طب اسلامي و سنتي و جلوگيري از كج‌روي ، انحراف و زياده‌روي در معرفي حوزه‌هاي گوناگون طب اسلامي و طب سنتي ايران .

  4. برقراري ارتباطات علمي و فني مرتبط با حكمت ، طب اسلامي و طب سنتي با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي و گسترش اينگونه ارتباطات

وظايف اختصاصي:

حفاظت و صيانت از دست‌آوردهاي فرهنگ و تمدن اسلام و ايران در حوزه حكمت ، طب اسلامي و طب سنتي

تدوين سند حاكميت حكمت و معرفت ديني در نظام آموزش پزشكي و جامعه پزشكي كشور

تعامل و تبادل نظر مستمر و پويا با مراجع ذيربط به ويژه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

بررسي وضعيت موجود آموزش ، پژوهش و خدماتي طب سنتي ايران و ارائه پيشنهاد به منظور بهبودي و ارتقاء طب سنتي به مراجع ذيربط با استفاده از تجربيات موفق ساير كشورها و آخرين يافته‌هاي علمي در خصوص طب سنتي ايران و نقد سياست‌ها و برنامه‌هاي در حال اجرا .

تدوين اولويت‌هاي پژوهشي در حوزه حمكت ، طب اسلامي و طب سنتي

همفكري و رايزني با دانشگاه‌ها ، موسسات پژوهشي و حوزه‌هاي علميه در جهت ارائه دستاوردهاي مختلف حوزه طب اسلامي و طب سنتي ايران .

تشكيل سه زيرگروه تخصصي شامل :

الف) گروه حكمت و معرفت ديني در پزشكي
ب) گروه تاريخ پزشكي
ج) گروه گياهان دارويي
8- تدوين دانشنامه تاريخ پزشكي اسلام وايران

9-اشاعه اطلاعات و يافته‌هاي حوزه حكمت ، طب اسلامي و طب سنتي ايران از طريق انتشار :
الف) مجله طب سنتي
ب) مجله حكمت در پزشكي
ج) اختصاص بخشي از تارنماي ( وب ‌سايت) فرهنگستان به موضوعات مرتبط با گروه
د) تصحيح ، تحشيه و ترجمه متون
ه) انتشار كتب ومقالات
و) همايش‌ها وسمينارهاي مرتبط

10- حمايت از انتشار كتب ، پايان‌نامه‌ها و طرح‌هاي پژوهشي در حوزه حكمت‌ ، طب اسلامي و طب سنتي ايران
11- انتخاب ، قدرداني ، اعطاي پاداش و نشان علمي به استادان ، دانشجويان و پژوهشگران ، مراكز تحقيقاتي ، موسسات و ناشراني كه خدمات برجسته و شاياني در حوزه حكمت ، طب اسلامي و طب سنتي ايران انجام داده‌اند .
12- حمايت از برپايي همايش‌هاي حكمت ، طب اسلامي و طب سنتي در جهت ارتقاء همه جانبه اينگونه همايش‌ها

اعضاء گروه

 

نام و نام خانوادگي

نوع عضويت

دكتر محمد رضا شمس اردكاني

رئيس گروه

 دكتر غلامرضا امين

عضو

 دكتر اميرمهدي طالب

عضو

 دكتر روجا رحيمي

عضو

 دكتر ميثم شيرزاد

عضو

دكتر عبدالعلي محقق‌زاده

عضو

دكتر امير خلج

عضو

دكتر محبوبه بزرگي

عضو

دكتر بهزاد ذوالفقاری

عضو

دكتر هما حاجی مهدی پور

عضو

دكتر مریم حمزه لو مقدم

عضو

دكتر مهدیه افتخاري

عضو

دكتر افسانه حسين سالاري

عضو

دكتر سمانه سليماني

عضو

دكتر شیما قدمی

عضو

دکتر محبوبه بزرگی

عضو

دکتر سمیه اسماعیلی

عضو

برنامه جلسات

برنامه جلسات زير گروه  گياهان دارويي گروه حكمت ،طب اسلامي و طب سنتي در سال 1398

رئيس گروه : جناب آقاي دكتر علي اكبر ولايتي
كارشناس جلسه :خانم سحردلداده مقدم

زمان تشكيل :سه شنبه ها ساعت 8 صبح

ماه

تاريخ

فروردين

 98/01/20

ارديبهشت

 98/02/03

98/02/17

 98/02/31

خرداد

 98/03/28

 

تير

 98/04/11

 98/04/25

 مرداد

-----

شهریور

98/06/05

 

مهر

98/07/02

98/07/16

 98/07/30

آبان

98/08/14

98/08/28

آذر

98/09/12

98/09/26

 

دي

98/10/10

98/10/24

بهمن

98/11/08

 

اسفند

98/12/06

98/12/20

اطلاعات تماس