مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

1. جايگاه مطالعات آينده‌نگاري و آينده‌نگري در تبيين اسناد بالادستي نظام سلامت كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

2. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص راه‌هاي زندگي سالم بدون دخانيات

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

3. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد افراد 15 سال و بالاتر كه سيگار مصرف مي‌كنند در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

4. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميزان اختلالات گلوكز بالاي خون در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

5. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميزان چاقي و اضافه‌وزن در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

6. تدوين حوزه راهبردهاي اساسي، اهداف اصلي و نمونه‌اي از راهكارهاي پيشنهادي براي پيشگيري و كنترل جامعه محور خطرساز و پيامدهاي بيماري‌هاي غير واگير در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

7. تهيه گزارش حمايت‌طلبي جهت جمع‌آوري اطلاعات در خصوص رصد ميزان مرگ ناشي از بيماري‌هاي كرونر در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

8. بررسي تناسب حق‌الزحمه اعمال جراحي و ويزيت پزشكان رشته‌هاي مختلف

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

9. مستند حمايت‌طلبي رسانه‌ها و حرمت پزشكان

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

10. (مستند حمايت‌طلبي) بيماري ديابت و اختلالات قند خون بالا در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

11. برنامه عملياتي جهاني سلامت روان (mhGAP) بررسي ديدگاهها، سياستها، برنامه ها و شاخص هاي سلامت روان

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

12.  تهيه گزارش مبني بر شواهد در خصوص رصد ميزان بروز اختلالات رواني

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

13. تدوين مستند حمايت‌طلبي كاهش مصرف اسيدهاي چرب اشباع و ترانس در روغن‌هاي مصرفي براي صنوف و صنعت غذايي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

14. پروژه سبك زندگي ( تعيين رفتارهاي تغذيه اي مرتبط با بيماري هاي قلبي و عروقي)

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

15. تدوين مستند حمايت طلبي براي دفع بهداشتي بسابهاي فاضلاب

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

16. گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد سوء تغذيه كودكان زير 5 سال

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

17. پروژه سبك زندگي ( پيشگيري از اختلالات رواني شايع با تكيه بر افسردگي)

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

18. گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميزان فعاليت فيزيكي در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

19. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص فعاليت فيزيكي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

20. تدوين دستنامه (Hand Book) سياستگذاري توسعه پايدار و آينده‌نگر سلامت؛ مفاهيم، مكاتب و روش‌ها

 خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 21. وضعيت اخلاق در اركان پرستاري كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

22. ميزان رعايت كرامت انساني مددجويان در ايران

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

23. تاريخچه روانشناسي در ايران

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 24. تهيه نظام‌نامه اخلاق حرفه‌اي در مشاوره و روان‌درماني

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

25. رفتار پرستار با مراجعين

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

26. بررسي وضعيت رفتار ماما با مراجعين در بيمارستان‌هاي دولتي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

27. بررسي خطاها در رشته پرستاري

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

28. طراحي الگوي اثربخشي پژوهش‌هاي علوم پزشكي ايران

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 29. سنجش اثر و پيامدهاي پژوهش‌هاي علوم پزشكي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 30. تعيين شاخص‌هاي ورودي و فرآيند در ارزيابي واحدهاي تحقيقاتي

خلاصه طرح                  گزارش كامل طرح

31. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص سبك زندگي سالم در پژوهش. (پژوهشگر، روش پژوهش و نوشتار پژوهش)

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

32. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد تعداد مقالات چاپ‌شده در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

33. تهيه مستندات هجده‌گانه رصد كلان سلامت كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

34. ارزيابي ميزان تحقق بخش علم و فناوري برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

35. ارائه سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در برنامه‌هاي قبلي توسعه و سياست‌هاي كلي ابلاغي در فاصله برنامه پنجم تاكنون

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 36. گزارش طرح‌هاي پژوهشي پايان يافته فرهنگستان علوم پزشكي از ابتداي تأسيس لغايت نيمسال اول 1395

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

37. رصد پژوهش در حوزه زيست پزشكي و سلامت با تاكيد بر مرجعيت علمي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

38. بازنويسي و توضيحات كتاب الابنيه عن الحقايق الادويه

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

39. بازنويسي و فهرست‌نويسي بخش آخر كتاب ذخيره خوارزمشاهي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

40. تهيه و تدوين بانك اطلاعاتي پزشكي اسلام و ايران

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

41. بررسي دانشگاه جندي‌شاپور از منظر پزشكي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 42. تبيين جايگاه «مجهول» در كتاب الحاوي رازي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 43. بررسي، تدوين و انتشار نشريه طب سنتي و اسلام و ايران (1391)

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

44. بررسي، تدوين و انتشار نشريه طب سنتي و اسلام و ايران (1392)

 خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

45. بررسي، تدوين و انتشار نشريه طب سنتي و اسلام و ايران در سال 1393

 خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

46. بررسي، تدوين و انتشار نشريه طب سنتي و اسلام و ايران در سال 1394

 خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

47. بررسي نقش وقف در توسعه پزشكي سنتي 

  خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 48.مطالعه و بررسي مقدماتي طرح تدوين دائره‌المعارف پزشكي اسلام و ايران و تهيه طرح جامع و اجرايي دائره‌المعارف مذكور

  خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

49. طرح تدوين دائره‌المعارف پزشكي اسلامي ايران

  خلاصه طرح       

50. تصحيح كتاب ذخيره عربي سيداسماعيل جرجاني همراه با لغت‌نامه عربي-فارسي ذخيره

  خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح           

51. تهيه گزارش مبتني بر شواهد رعايت سته ضروريه: آب وهوا، خواب و بيداري، اعراض نفساني، ورزش، بهداشت عمومي، ارتقاء بعد معنوي و ايماني افراد

  خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح           

52. راه‌اندازي مركز اسناد تاريخ پزشكي ايران، فاز اول

   خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح           

53. بررسي، تدوين و انتشار نشريه طب سنتي و اسلام و ايران در سال 1395

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

54. بررسي، تدوين و انتشار نشريه طب سنتي و سلام وايران در نيم‌سال اول 1396

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 55. بررسي پلي مورفيسم متابوليكي در جمعيت ايراني

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

56. بررسي وضعيت داروخانه‌هاي کشور

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 57. بررسي روند واردات دارو و مكمل‌ها در ايران از سال 1355 تا 1390 و عوامل تأثيرگذار آن در نظام سلامت

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 58. بررسي نظام بيمه‌اي كشور در مورد دارو از سال 1355 تا 1390

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 59. بررسي دوره‌هاي عمومي داروسازي از سال 1360 تا 1390

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 60. بررسي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي داروسازي از سال 1370 تا 1390

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

61. طراحي خلاصه سياست «سلامت اجتماعي» ايران

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 62. تدوين سند حمايت‌طلبي فقر و سلامت

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

63. تهيه گزارش حمايت‌طلبي جهت جمع‌آوري اطلاعات در خصوص رصد سرمايه اجتماعي در كشور

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 64. تهيه گزارش حمايت‌طلبي جهت جمع‌آوري اطلاعات در خصوص رصد مرگ‌ومير ترافيك در كشور

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 65. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد درصد جمعيت 15 تا 49 سال باسواد در كشور

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

66. مستندسازي سياست‌هاي نظام نوين دارويي كشور

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 67. بررسي وضعيت پايش، مديريت و كنترل سموم در مواد غذايي و ارائه يك برنامه ملي راهبردي و جامع براي ارتقاء ايمني و سلامت غذا در ايران

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

68. بررسي ارتباط دانشكده‌هاي داروسازي با صنايع دارويي

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 69. حمايت‌طلبي جهت سلامت غذا (Food Safety) در كشور

 خلاصه طرح                    گزارش كامل طرح

70. تهيه گزارش در خصوص نقش داروساز در ارتقاء سلامت جامعه به‌عنوان در دسترس‌ترين عضو نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

71. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص تجويز و مصرف منطقي دارو

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 72. بررسي چگونگي مصرف دارو در سال‌هاي 1379 تا 1391

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

73. بازنگري در پيش بيني و تامين داروسازان كشور تا سال 1404

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

74. مطالعه تطبيقي نقش داروسازان در توليد و كنترل كيفيت داروهاي دامي

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 75. بررسي تحقيقات علوم دارويي ايران در سه دهه گذشته

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 76.بررسی وضعیت مهاجرت دانش آموختگان داروسازی به خارج از کشور

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

77. تاريخچه صنعت داروسازي ايران 

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 78. بررسي و تدوين تاريخ «جامع دندان‌پزشکي ايران»

خلاصه طرح                    

79. بررسي فراواني جغرافيايي نيروي انساني دندان‌پزشكي كشور در سال 1390 

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

80. بررسي رويكردهاي پيشگيري در برنامه آموزشي دندان‌پزشكي عمومي

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

81. «تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميانگين DMFT در جمعيت 12 سال»

  خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 82. بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان سالمندان و عوامل مؤثر بر آن در ايران 

   خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 83. بررسي ميزان فلورايد آب آشاميدني و فلوئوروزيس دنداني در ايران 

   خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

84. تعيين توانمندي‌هاي مورد انتظار از دندان‌پزشك عمومي در جمهوري اسلامي ايران
    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 85. بررسي سبك زندگي و رفتارهاي اثرگذار بر سلامت دهان

   خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

86. شناسايي و تشكيل بانك اطلاعات مطالعات حوزه سلامت اجتماعي

   خلاصه طرح                   

87 . نوپديد‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي در دهه‌هاي اخير ايران

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

88. تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي كلان سلامت اجتماعي 

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

89. نشست تخصصي مفاهيم و سنجه‌هاي سلامت اجتماعي

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

90. آينده‌نگاري سلامت اجتماعي ايران

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

91. تعيين سند حمايت‌طلبي جهت حفظ و ارتقاء سلامت جنسي

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 92. گزارش مبتني بر شواهد در خصوصارائه الگوي زندگي اجتماعي سالم مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

93. مروري بر نمودها، پيامدها و علت‌هاي فساد در نظام سلامت و راهكارهاي مبارزه با آن

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 94. رفتار ايمن رانندگي

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 95. ترك تحصيل و سلامت؛ مروري بر وضعيت ترك تحصيل در ايران، پيامدها، علل ومداخلات حال و آينده

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

96. تبيين رفتار سالم جنسي در بستر فرهنگي اجتماعي جامعه ايران

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

97. رصـد سـرمایه اجتماعی کشور و ارائه راهکارهاي ارتقـاء آن (بازبینی شاخص کلان سرمایه اجتماعی)

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

98. بررسي سياست‌ها، قوانين و برنامه‌هاي موجود مرتبط با سلامت زنان جمهوري اسلامي ايران

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

99. بررسي وضعيت تحقيقات سلامت زنان در ايران 1390-1360 (فاز اول الگوي مقالات منتشرشده)

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 100. شناسايي الگوي غذايي سالم براي كاهش ابتلا به بيماري‌هاي غير واگير در زنان ايراني

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

101. ارائه دستورالعمل‌هاي تغذيه‌اي به‌منظور پيشگيري و درمان پوكي استخوان در جامعه ايراني

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

102. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص «سبك سالم روابط خانوادگي و اجتماعي»

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

103. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص «سبك سالم فعاليت‌هاي فيزيكي در زنان نوجوان و جوان»

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 104. پروژه سبك زندگي «سبك بارداري و تولد سالم»

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

105. گزارش مبتني بر شواهد در خصوص «سبك سالم تاب‌آوري و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي زنان»

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 106. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميزان مرگ نوزادان در كشور

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

107. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميزان مرگ مادران در كشور

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

108. تحليل وضعيت موجود سياست‌ها و قوانين مرتبط با سلامت زنان در ايران

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 109. تدوين برنامه ملي سلامت زنان جمهوري اسلامي ايران

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

110. بررسي سبك باروري ايراني-اسلامي: مطالعه كيفي

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 111. بررسي روش‌هاي پيشگيري از افسردگي و اضطراب در زنان براساس مرور نظامند شواهد

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

112. بررسي مفهوم و مباني سلامت معنوي و جايگاه آن در طراحي الگوي ايراني اسلامي پيشرفت در عرصه سلامت

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 113. بررسي سلامت معنوي در آيين هندوئيسم، بوديسم و زرتشت

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

114. بررسي سلامت معنوي در آموزه‌هاي ديني و عرفان اسلامي

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

115. طراحي و ساخت مقياس سنجش سلامت معنوي

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

116. سلامت معنوي در برنامه آموزش پزشكي و پرستاري ايران

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

117.سلامت معنوي در مراقبت‌هاي نگه‌دارنده پايان حيات در نظام سلامت ايران

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

118. مطالعه تطبيقي سلامت معنوي و سلامت رواني

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

119. سلامت معنوي از ديدگاه مسيحيت و يهوديت

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 120. تهيه گزارش حمايت‌طلبي جهت جمع‌آوري اطلاعات در خصوص رصد آمار نشاط در كشور

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 121. تهيه پرسشنامه جامع سلامت معنوي و انجام مطالعات پايلوت آن

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

122. بررسي ضرورت و تدوين برنامه آموزش سلامت معنوي در برنامه آموزشي گروه علوم پزشكي

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

123. بررسي ارتباط سلامت معنوي با خطر ابتلاء به بيماري هاي غير واگير در مطالعه قند و ليپيد تهران

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 124. بررسي ارتباط سلامت معنوي با تعيين كننده‌هاي جمعيت‌شناختي و رفتارهاي پيشگيري سطح اول از بيماري‌هاي قلبي-عروقي و پيامدهاي آن در مطالعه قند و ليپيد تهران

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

125. بررسي ارتباط سلامت معنوي با عوامل خطر بيماري‌هاي قلبي-عروقي در جمعيت شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران

     خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

126. بررسي ارتباط سلامت معنوي با تعيين‌كننده‌هاي اجتماعي سلامت در جمعيت تحت پوشش مطالعه‌ي قند و ليپيد تهران

     خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

127. بررسي ميزان تاثير مراقبت معنوي بر كيفيت زندگي و سلامت معنوي بيماران همودياليز

     خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

128. بازبيني كل دوره آموزش اخلاق پزشكي در سطح PhD و پيشنهاد اساسي براي بهبود تربيت متخصصين و محققين اخلاق پزشكي

     خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 129. ملاحظات اخلاقي برخي از ارتباطات مالي حرفه‌مندان پزشكي با بيماران و يا محيط پيرامون

     خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

130. تدوين پيش‌نويس دستورالعمل اخلاقي مراقبت‌هاي پايان حيات

     خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

131. تدوين درس‌نامه اخلاق داروسازي 

     خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 132. ملاحظات اخلاقي در ارتباط پزشك و بيمار

     خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

133. بررسي جنبه‌هاي اخلاقي خطاهاي پزشكي

     خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

134. حقوق بيمار در جمهوري اسلامي ايران

     خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

135. تدوين كدهاي اخلاقي در آموزش گروه علوم پزشكي

     خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

136. تهيه گزارش حمايت‌طلبي جهت جمع‌آوري اطلاعات در خصوص رصد سوءمصرف مواد در كشور

     خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

137. تهيه گزارش حمايت‌طلبي جهت جمع‌آوري اطلاعات در خصوص رصد استئوپروز در كشور

     خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

138. تعارض منافع در علوم پزشكي و مديريت آن

     خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 139. تغذيه در قرآن و روايات 

      خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

140. بهر‌ه‌گيري از آموزه‌هاي قرآن و عترت و ارائه راهكارهاي عملي جهت اجراي سياست‌هاي كلي جمعيت ابلاغي مقام معظم رهبري در برنامه مراقبت سلامت و آموزش پزشكي ايران

      خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

141. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميزان مرگ‌ومير ترافيك

      خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

142. آسیب شناسی نوپدید خانواده‌ها

      خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 143. بررسي وضعيت موجود اشتغال (زنان و مردان) متخصصين در علوم پزشكي و مقايسه باورهاي آنان در ارتباط با خود پنداره

      خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

144. تبيين چارچوب نظري سلامت زنان و عوامل مؤثر بر آن در ايران

      خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

145. بررسي راهكارهاي عملي براي ارتقاء اخلاقي حرفه‌مندان پزشكي در دوره آموزش

      خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 146. تهيه گزارش حمايت‌طلبي جهت جمع‌آوري اطلاعات در خصوص رصد برترين دستاوردهاي كشورهاي جهان (كشور برتر) در حوزه‌ سبك زندگي سالم 

       خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

147. تهيه گزارش حمايت‌طلبي جهت جمع‌آوري اطلاعات در خصوص رصد ميزان پرداخت از جيب

       خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 148. تعريف واژه‌هاي كليدي به‌کاررفته در سياست‌هاي كلي، ابلاغي مقام معظم رهبري 

        خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 149. بررسي روند مقالات تغذيه و صنايع غذايي در منابع فارسي

        خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

150. بررسي روند مقالات تغذيه و صنايع غذايي در منابع انگليسي 

         خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 151. ايجاد پايگاه اطلاعات کتاب‌های الكترونيكي پزشكي

         خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 152. ترسيم راه آينده انجمن‌هاي علمي علوم پزشكي كشور

         خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

153. بررسي تأثیر هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت نقدي آن بر امنيت غذايي خانوار و دريافت‌هاي غذايي جامعه شهري تهران: ارزشيابي يك برنامه

         خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

154. تدوين و تنظيم كتاب اعضاي وابسته و افتخاري فرهنگستان علوم پزشكي

         خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

155. به‌روزرسانی فايل مربوط به ديابت كتاب كسا در خصوص مرور ساختارمند مستندات علمي كشور ايران

         خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

156. به‌روزرسانی فايل مربوط به آنمي كتاب كسا در خصوص مرور ساختارمند مستندات علمي كشور ايران

         خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح 

 157. تدوين كتاب دانشمند فرهيخته استاد دكتر منوچهر دوايي

         خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

158.تدوين كتاب جناب آقاي دكتر سید ضیاءالدین تابعي شخصيت برگزيده سال 1393 فرهنگستان علوم پزشكي 

         خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

159.مستند حمايت‌طلبي طرح بررسي تأثیر هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت نقدي آن بر امنيت غذايي 

         خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

160.انتخاب مقالات علمي برتر در حوزه علوم پزشكي براي جشنواره علمي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران در سال 1391

         خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 161. ترجمه و تكميل و بازنويسي فرهنگنامه داروپزشکي شليمر

         خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

162. تحليل ابعاد مختلف بند 2 سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در سلامت

                                           گزارش كامل طرح

163.مديريت و تلفيق نتايج پروژه‌هاي "تبيين سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري"

         خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

164. بررسي پايداري تامين مالي سلامت ايران و شناسايي عوامل موثر بر آن

         خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 165. تدوين و بازسازي كتاب خوز و خوزي

         خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

166. برخي نوآوري‌ها در علوم پزشكي دانشمندان ايراني و اسلامي

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

167. انتشار ويژه‌نامه Diabetes and Dyslipidemia 

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

168. انتخاب مقالات علمي برتر در حوزه علوم پزشكي براي جشنواره علمي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران در سال 1392

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

169. انتخاب مقالات علمي برتر در حوزه علوم پزشكي براي جشنواره علمي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران در سال 1393

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

170. جستجوي مقالات علمي دهه اخير براي تعيين مقالات برتر، مركز تحقيقات برتر، دانشمند جوان و دانشمند برگزيده دهه اخير علوم پزشكي

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

171. بررسي اثر داروهاي استروئيدي در درمان ضربه‌هاي سر در موش

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

172. بررسي ميزان شيوع بيماري‌هاي عروق كرونر در جامعه شهري اصفهان

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

173.از بين بردن اسكولكس‌هاي كيست هيداتيد با استفاده از جريان برق

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

174. بررسي شاخص‌هاي مرگ‌ومير پزشكان

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

175. بررسي شيوع هپاتيت C در جامعه سالم و گروه‌هاي پرخطر در تهران

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

176. بررسي تأثير درماني اكسيم‌ها در مسموميت حاد با حشره‌کش‌هاي فسفر دار آلي

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

177. بررسي علل رضايت و نارضايتي از پزشك

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 178. تدوين راهکارهاي مناسب براي ايجاد شبکه حمايتي از اهداءکنندگان کليه در ايران

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

179. بررسي «شيوع بيماري‌هاي ديابت، فشارخون و بيماري‌هاي مزمن كليه در افراد تحت كوهورت» در استان گلستان

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

180. پيامدهاي آموزشي و افق‌هاي پيش‌رو در نظام ادغام يافته آموزش علوم پزشكي با ارائه خدمات سلامت در ايران

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

181. ارزيابي دستاوردهاي كمي آموزش تخصصي و فوق تخصصي و دوره‌هاي تكميلي تخصصي پزشكي در جمهوري اسلامي ايران در طول 3 دهه گذشته

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

182. مطالعه تطبيقي سير تحولات ادغام آموزش پزشكي جامعه نگر در نظام ارائه خدمات سلامت و تدوين الگويي مفهومي در كشور

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

183. بررسي تأثير مولکول‌هاي كوچك بر فرآيند تشكيل آميلوئيدها در پروتئين‌هاي مختلف

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

184. طرح ملي پايش محصولات لبني پروبيوتيك ايران

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

185. تدوين راهبردها و راهكارهاي عملياتي‌سازي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در نظام سلامت

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

186. برنامه راهبردي فرهنگستان علوم پزشکي

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

187. طراحي مدل رصد علوم پزشكي و خدمات سلامت در جمهوري اسلامي ايران

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

188. بررسي و معرفي اولين‌هاي پزشكي و تحقيقاتي اسلامي ايراني

          خلاصه طرح                   

189. طراحي نظام برنامه‌ريزي عملياتي و همكاري بين ‌بخشي فرهنگستان علوم پزشكي

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

190. نهادينه‌سازي مديريت مشاركتي با ساير نهادها در فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران و افزايش سرمايه نهادي

          خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

191. طراحي نظام تحقيق و توسعه فرهنگستان علوم پزشكي 

           خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

192. ارزيابي و توسعه اعتبار فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران 

           خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

193. ارزيابي منابع انساني علوم سلامت

           خلاصه طرح                         گزارش كامل طرح

194. مطالعه فرهنگستان‌ها و اتاق‌هاي فكر برگزيده

           خلاصه طرح                         گزارش كامل طرح

195. ارزيابي برون داده‌هاي تحقيق و توسعه علوم پزشكي در ايران 

           خلاصه طرح                         گزارش كامل طرح

196. بازطراحي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

           خلاصه طرح                         گزارش كامل طرح

197.تبيين سياست بند 3 از سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي توسط مقام معظم رهبري

           خلاصه طرح                         گزارش كامل طرح

198.تبيين ماده 12 سياست‌هاي كلي نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران

           خلاصه طرح                         گزارش كامل طرح

199. تدوين راهكارهاي عملي و اجرايي پياده‌سازي كلي نظام سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري (سياست‌هاي بند 9)

           خلاصه طرح                         گزارش كامل طرح

200. تبيين سياست 14 از سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي توسط مقام معظم رهبري

           خلاصه طرح                         گزارش كامل طرح

201. ارائه مدل مطلوب تفكيك وظايف در نظام سلامت ايران

           خلاصه طرح                         گزارش كامل طرح

202. ديده‌باني اجراي ماده 11 سياست‌هاي كلي سلامت (ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي)

           خلاصه طرح                         گزارش كامل طرح

203. واژه‌كاوي و تحليل ذي‌نفعان بند چهارم سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري

           خلاصه طرح                         گزارش كامل طرح

204. تدوين چارچوب راهبردي به منظور عملياتي نمودن توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت در راستاي تحقق ماده 9 سياست‌هاي كلان سلامت ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري

           خلاصه طرح                         گزارش كامل طرح

205. عملکرد محیط زیستی جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 و جایگاه آن در میان کشورهای سند چشم انداز در افق 14040

                                                  گزارش كامل طرح