عناوین مهمترین خبرها:

معرفي

گروه علمي ارتقا سلامت فرهنگستان علوم پزشكي

گروه ارتقای سلامت یک گروه بین بخشی است که اهداف زیر را دنبال می کند:

- توانمند سازی برای مداخلات ارتقای سلامت با تاکید بر موسسات مرتبط با سلامت

- ترویج رفتارهای سالم در همه زمینه ها با استفاده از ظرفیت های اجتماعی و فعالیت های بین بخشی

- رصد مخاطرات سلامت عمومی و تلاش برای آگاه سازی جامعه و ذی نفعان و پیشنهاد مداخلات مناسب برای رفع آنها

- استفاده از ظرفیت قانونگذاری و ساختاری برای ارتقای سلامت

- ترویج فرهنگ خودمراقبتی

اعضاء گروه

نام و نام خانوادگي

نوع عضويت

دكتر كامران باقري لنكراني

رئيس گروه

دكتر سيد حسن امامي رضوي

پيوسته

دكتر حسين ملك افضلي

پيوسته

دكتر فاطمه رخشاني

پيوسته

دكتر عليرضا مصداقي نيا

پيوسته

دكتر علي رمضانخاني

وابسته

دكتر داوود شجاعي زاده

وابسته

دكتر محمد حسين تقديسي

وابسته

دكتر عبد الرحمن رستميان

وابسته

دكتر علي واشقاني فراهاني

وابسته

دكتر سيدمؤيد علويان

عضو

دكتر اسد الله رجب

عضو

دكتر احمد كوشا

عضو

دكتر ليلا آزادبخت

عضو

دكتر مريم خيام زاده

هيئت علمي گروه

برنامه جلسات

 برنامه جلسات گروه علمي ارتقا سلامت در سال 1399

رئيس گروه: جناب آقاي دكتر كامران باقري لنكراني 
كارشناس پژوهشي جلسه :خانم سپيده نوراني

زمان تشكيل: چهارشنبه ساعت 8الی 10

 

ماه

تاريخ

فروردين

99/01/27

ارديبهشت

99/02/31

خرداد

99/03/21

تير

99/04/25

مرداد

-----

شهریور

99/06/26

مهر

99/07/23

آبان

99/08/28

آذر

99/09/19

دي

99/10/24

بهمن

99/11/29

اسفند

99/12/27

اطلاعات تماس

 علاقه مندان جهت ارتباط با اين گروه مي توانند با شماره 15-88645513 داخلي 306تماس حاصل فرمايند.

 Email : 

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

جزئیات-نامه-سردار-سلیمانی-به-دخترشسردار سلیمانی در نامه ای به دخترش نوشت: اولین بار است...
گزارش-چهارصدونودوسومین-جلسه-گروه-علوم-بهداشتی-و-تغذیه-فرهنگستان گزارش چهارصدونودوسومین جلسه گروه علوم بهداشتی و...

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت