عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور طی نامه ای نظر گروه علوم دارویی این فرهنگسـتان را در خصـوص"واگـذاري واحـدهاي خـدمات دارویی به بخش خصوصی" به اطلاع مسئولین مربوطه رساند.

متن این نامه به این شرح است:

 

برادر ارجمندجناب آقاي دکتر اسحاق جهانگیري  

معاون اول محترم رئیس جمهور و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی

 برادر ارجمندجناب آقاي دکترحسینعلی شهریاري

 رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامی

 برادر ارجمندجناب آقاي دکترسعید نمکی

 وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم،

 بـا احـترام، به پیوست نـامه جنـاب آقـاي دکتر علی خلـج ریـاست محترم گروه علوم دارویی فرهنگسـتان علـوم پزشـکی در خصـوص"واگـذاري واحـدهاي خـدمات دارویی به بخش خصوصی" جهت اسـتحضار جنـابعـالی ودسـتور هر گـونه اقـدامی که صلاح بدانیـد تقدیم می شود

دکتر سید علیرضا مرندي

برای مشاهده نظر گروه علوم دارویی اینجا کلیک کنید.

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

جزئیات-نامه-سردار-سلیمانی-به-دخترشسردار سلیمانی در نامه ای به دخترش نوشت: اولین بار است...
گزارش-چهارصدونودوسومین-جلسه-گروه-علوم-بهداشتی-و-تغذیه-فرهنگستان گزارش چهارصدونودوسومین جلسه گروه علوم بهداشتی و...

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت