مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکترمحمد رضا مسجدي

 

تاريخ تولد: 1332

محل تولد: نجف اشرف

تاريخ عضويت وابسته: 1369

فارغ التحصيل از:دانشكده پزشكي دانشگاه تبريز (دكتراي پزشكي عمومي، 1356 )

تخصص : بورد تخصصي داخلي، دانشگاه علوم پزشكي تهران (1361)، فوق تخصص بيماري‌هاي ريوي و دستگاه تنفس، دانشگاه علوم پزشكي تهران (1365)، فلوشيپ ريه، دانشكده پزشكي هاروارد آمريكا (1367)، گواهينامه كاربري ليزرتراپي، دانشگاه بوستون آمريكا (1367)، گواهينامه مديريت سل، انستيتوي تحقيقاتي سل ژاپن (1368)

سمتها: استاد بيماري‌هاي داخلي – ريوي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (از 1379)

سوابق علمی و اجرایی:دبيركل منطقه خاورميانه اتحاديه جهاني مبارزه با سل و بيماري هاي ريوي (IUATLD) (1376-1389)، عضويت در هيئت رئيسه اتحاديه جهاني مبارزه با سل و بيماري هاي ريوي (IUATLD) (از 1362)، دبيركل جهاني اتحاديه جهاني مبارزه با سل و بيماري هاي ريوي (IUATLD)، پاريس، فرانسه (1385-1387)، نماينده كشوري WHO/GARD در ايران (از 1387)،رياست مركز آموزشي، پژوهشي ودرماني سل و بيماري‌هاي ريوي (1370-1376)، مدير عامل جمعيت‌ حمايت از مسلولين و بيماران ريوي (خيريه) (از 1372)، رياست بخش بيماري‌هاي ريوي مركز آموزشي، پژوهشي ودرماني سل و بيماري‌هاي ريوي (از 1373)، معاون آموزشي مركز پزشكي، آموزشي و درماني سل و بيماري‌هاي ريوي(از 1376)، قائم مقام مركز آموزشي، پژوهشي ودرماني سل و بيماري‌هاي ريوي )از 1376(، دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران (سمن) (از 1379(، مدير مسئول و سردبير نشريه تنفس (از 1379)، مدير عامل بنياد پيوند اعضاي ايران (خيريه) (از 1382)، مدير گروه ريه، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (از 1383)، دبير كل كميته همياري سل كشور (از 1384)، دبير شبكه ملي تحقيقات بيماري‌هاي تنفسي (از 1389)،عضو سازمان نظام پزشكي ايران ( از 1356)، عضو انجمن متخصصين ريه و جراحان قفسه صدري ايران (از 1363)، عضو  اتحاديه جهاني مبارزه با سل و بيماري هاي ريوي (IUATLD) (از 1363)، عضو فرهنگستان علوم پزشكي ايران (از 1369)، عضو انجمن ريه اروپا (ERS) (از 1372)، عضو بورد ملي آزمون‌هاي پزشكي (ريه) (از 1372)، عضو گروه مشاور فني و استراتژيك سل در WHO/EMRO (از 1377)، عضو انجمن بين المللي ضد دخانيات (FCA) (از 1381)، عضو انجمن  ليزر ايران (از 1384)، عضو افتخاري (طلايي) انجمن ريه اروپا (ERS) (از 1384)، عضو و دبير بورد ريه اطفال (از 1388)

آثار علمی و اجرایی: تاليف و يا ترجمه بيش از 20 كتاب، بيش از 150  مقاله در نشريات فارسي ، بيش از 200  مقاله در نشريات بينالمللي ارايه بيش از 1000 سخنراني و مصاحبه علمي در همايشها، سمينارها و كنگرهها داخلي يا بينالمللي،(H index): 16