مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سيداحمد قائممقامی

 

تاريخ تولد: 1323

محل تولد: تهران

تاريخ عضويت: 1385

 فارغ التحصيل از: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران 1345

 تخصص: پزشکی دهان و دندان (1353)

سمت‌ها: مربي دستيار بخش بيماري‌هاي دهان دانشگاه شهيد بهشتي (1348)، متخصص و استاديار گروه بيماري‌هاي دهان (1354)، دانشيار گروه بيماري‌هاي دهان (1364)، استاد بيماری‌های دهان(1370)

سوابق علمی و اجرایی: مدير گروه و رئيس بخش بيمار‌هاي دهان (1358-1386)؛ عضو هيئت ممتحنه امتحانات ورودي تخصصي بيماري‌هاي دهان (1362-1385)؛ عضو هيئت ممتحنه امتحانات بورد تخصصي بيماري‌هاي دهان (1365-1385)؛ سرپرست دوره‌هاي تخصصي دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي (1366-1378)؛ عضو هيئت تحريريه مجله دانشكده دندانپزشكي (1366-1387)؛ عضو منتخب اعضاي هيئت علمي در كميته ارتقاء دانشمنده دندانپزشكي (1367-1387)؛ عضو شوراي ارزشيابي دانشكده دندانپزشكي (1370-1386)؛ عضو كميته اجرائي دوره‌هاي تخصصي (1370-1378)؛‌عضو هيئت مميزه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (1372-1387)؛‌ عضو كميته دندانپزشكي گروه پزشكي شوراي عالي برنامه‌ريزي (1372)؛ عضو كميته بازنگري آموزش دندانپزشكي (1374)؛ عضو كميته هفت نفره انتخاب اعضاء هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته‌هاي دندانپزشكي (1377-1383)؛ عضو كميته كشوري بيماري‌هاي دهان (1377)؛ كارشناس سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران (1374)؛ عضو فرهنگستان علوم پزشكي ايران شاخه دندانپزشكي (1381)؛ عضو كالج بين‌المللي دندانپزشكي International College of Dentists (ICD) از 21 دسامبر 2011 (1390)

تقدیرنامه ها: برنده جايزه دومين مقاله تحقيقاتي جشنواره رازي (1382)

آثار علمی و تالیفات: 4 کتاب، 40 مقالات علمی.