مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر جمیله بیگم طاهری

تاریخ تولد: 1338

محل تولد: شاهرود

تاریخ عضویت وابسته:1391/11/26

فارغ التحصیل از: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه مشهد، 1364

تخصص: بورد بیماری های دهان از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1374

سمت ها: استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر گروه بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

سوابق علمی و اجرایی: معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده دندانپزشکی شهید بشهتی 1388-1386

عضو هیئت ممتحنه رشته بیماری های دهان(1392-1388) دبیر بورد بیماری های دهان (1389)

عضو هیئت تحریریه مجله دندانپزشکی شهید بهشتی- داور جشنواره رازی(1391)

تقدیرنامه ها: پژوهشگر برتر جشنواره دکتر هدایت.

آثار علمی و تالیفات: 1 کتاب، 29 مقاله فارسی، 23 مقاله انگلیسی.