مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

 

دكتر سيد‌حسن مقدم‌نيا

 

 

تاريخ تولد:1331 

محل تولد: تهران

تاريخ عضويت پيوسته:1397/6/30

فارغ‌التحصيل از: دانشگاه تهران

تخصص: كارشناس شيمي از دانشگاه ملي سابق (شهيد بهشتي 1350)؛ كارشناس ارشد شيمي از دانشگاه ميشيگان (1357)؛ دكتراي تخصصي بيوشيمي (Ph.D): مركز تحقيقات بيوشيمي فيزيك (IBB)- دانشگاه تهران

سوابق علمی و اجرایی: دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ دبير فرهنگستانعلوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران، رئيس دانشكده پيراپزشكي روزانه و شبانه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (بهمن 1389- 1376)؛ رئيس مركز تحقيقات پروتئوميكس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (بهمن 1389- 1386)؛ عضو هيئت مميزه دانشگاه علوم پزشك شهيد بهشتي(1388)؛ عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته بيوشيمي (1390- 1384)؛ عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته پروتئوميكس (1385- تاكنون) وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي؛ نائب رئيس انجمن پروتئوميكس پزشكي ايران (1385- تاكنون)؛ مؤسس و مدير مسئول مجله علوم پيراپزشكي (1377- تاكنون)؛ مسئول نشريه انگليسي زبان JPS؛ عضو هيئت تحريريه مجله IJPR (مجله دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)؛ داور جشنواره خوارزمي و رازي؛ عضو شوراي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (بهمن 1389- 1376)؛ عضو شوراي پژوهش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (1388- 1376)؛معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي(1387- 1386)؛ مدير اجرائي برگزاري اولين آزمون كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (Ph.D)؛ وزارت علوم 1368- 1367)؛ مشاور معاون دانشجوئي وزارت علوم ( 1368- 1366)؛ عضو كميسيون موارد خاص وزارت علوم؛ عضو شوراي سياستگذاري؛ معاون دانشجوئي وزارت علوم؛ قائم مقام و معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي (1362- 1359)

تقدیرنامه ها: استاد نمونه كشوري (1386)؛ پژوهشگر نمونه و پژوهشگر برگزيده دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (1387 و 1386)؛ ساير جوايز ذر كنگره‌هاي داخلي و خارجي

آثار علمی و تالیفات: 8 كتاب، 63 مقاله در نشريات داخلي و بين‌المللي