عناوین مهمترین خبرها:

دكتر بيژن رنجبر

 

تاريخ تولد: 1345

محل تولد: خرم‌آباد

تاريخ عضويت وابسته: 1391/8/25

تحصيلات: دکترای تخصصی بیوفیزیک از انستیتو فیزیک و تکنولوژی مسکو، انستیتو بیولوژی ملکولی انگلهارت/ روسیه؛فوق لیسانس بیوشیمی از دانشگاه تهران؛ لیسانس شیمی از دانشگاه اصفهان

رتبه علمي: استاد دانشگاه تربيت مدرس

سوابق علمي و اجرايي: معاون پشتیبانی و منابع انسانی، رئیس کمیسیون تخصصی علوم پایه، هیئت ممیزه،مدير گروه بيوفيزيك، مدیر پژوهشهای کاربردی، معاون اداری و مالی دانشکده علوم پایه، مسئول آزمایشگاههای دانشکده علوم پایهو رئیس/ دانشگاه تربيت مدرس؛ معاون دبیرشورای علمیزیست فناوری کشور؛ عضو شوراي گسترش آموزش عالي؛ انجمن زیست شناسی ایران؛ هیئت مؤسس، هیئت مدیره و خزانه دار/ انجمن بیوشیمی فیزیک ایران؛ انجمن پروتئین آمریکا؛ هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن پروتئوميكس پزشکی ایران؛ کمیسیون مولکولی دوره دکترای پیوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران؛ هیئت ممیزه مرکزی و کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی وزارت علوم

تقدیرنامه ها: دانشجوی نمونه دفتر سرپرستی دانشجویان در روسيه، روسيه سفيد و اوكراين/ مسكو(۷۶)؛ پژوهشگر برتر(۸۲،۸۳ ،۸۴،۸۶،۸۷)؛ استاد نمونه دانشگاه تربيت مدرس(۸۵)؛ استاد نمونه کشور(۸۹- ۸۸)؛ رتبه سوم پژوهشهای بنیادی در بیست و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی(۹۱)

آثار علمی و تالیفات :3 كتاب؛ 16 مقاله فارسي؛ 114 مقاله انگلیسی؛ 2 ثبت اختراع؛ 9 ثبت ژن

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

کارنامه-تحقیقات-کووید-۱۹-در-مرکز-تحقیقات-سیاستگذاری-سلامت-فروردین-تا-آذر-۱۳۹۹ کارنامه تحقیقات کووید- ۱۹ در مرکز تحقیقات سیاستگذاری...
بزرگداشت-ابومنصور-موفق-هروی امروز روز تکریم و بزرگداشت ابومنصور موفق هروی،پزشک،...

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت