عناوین مهمترین خبرها:

دكتر محمدهادي ايمانيه

تاريخ تولد: 1341

محل تولد: شيراز

تاريخ عضويت وابسته: 1389

فارغ التحصيل از: دانشگاه kings college لندن (1380)

تخصص: استاد فوق تخصص گوارش اطفال بيمارستان نمازي (1376-تاكنون)

سمت‌ها: رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس (1384- تاكنون)؛ عضو اصلي بورد انتشار مجله علوم پزشكي ايران (1384- تاكنون)؛ عضو كميته ارتقاي تغذيه با شير مادر در استان فارس (1374- تاكنون)؛ عضو هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1384- تاكنون)؛ عضو هيأت امناي دانشكده پزشكي جهرم (1384- تاكنون)؛ عضو هيأت امناي دانشكده پزشكي فسا (1384- تاكنون)؛ عضو افتخاري مركز تحقيقات خون‌شناسي دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1383- تاكنون)؛ عضو كميته مركزي تحقيقات گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1382- تاكنون)؛ عضو بورد طراحي آزمون گوارش اطفال در ايران (1385- تاكنون)؛ عضو كميته پيشگيري از هپاتيت در استان فارس (1383- تاكنون)؛ عضو كميسيون بررسي صلاحيت علمي اساتيد (1383- تاكنون)؛ رئيس كميته فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي (1378- تاكنون)؛ رئيس كميته اصلاح ساختار اقتصادي بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1383- تاكنون)؛ عضو هيأت امناي مجمع خيرين حمايت از بيماران كبدي (1373- تاكنون)؛ عضو مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني پيوند اعضاء دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1383- تاكنون)؛ رئيس كميته كنترل بيماري‌هاي اسهال در دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1377- تاكنون)؛ عضو كميته بررسي رشد و تغذيه كودكان در استان فارس (1379- تاكنون)؛ عضو كميته ارتقاء مهارت‌هاي باليني در دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1382- تاكنون)؛ عضو مجمع عالي نظارت بر درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (1380- تاكنون)؛ رئيس كميته اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1381- تاكنون)؛ عضو كميته علمي و اجرايي برگزاري كنگره‌هاي جغرافيايي ساليانه در دانشگاه علوم پزشكي شيراز؛ عضو كميته بهداشت و درمان ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان فارس (1385)؛ عضو هيأت مديره مجمع خيرين تأمين سلامت استان فارس (1383)؛ رئيس شوراي مركزي بسيج پزشكي استان فارس؛ عضو نيمه وقت مركز تحقيقات آلرژي دانشگاه

سوابق علمی و اجرایی: معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1384-1381)؛ معاون درمان و داروي دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1381-1378)؛ رئيس بيمارستان نمازي شيراز (1378-1375)؛ عضو كميته آموزش پزشكي جامعه‌نگر در دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1380)؛ سرپرستي شاخه درمان كميته امنيت اجتماعي استان فارس (1378-1377)؛ رئيس بيمارستان شهيد بهشتي (1373)

تقدیرنامه ها: دريافت تقديرنامه از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1383)؛ دريافت تقديرنامه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (1380)؛ دريافت تقديرنامه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (1378،1375 و 1376)؛ دريافت تقديرنامه از سوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1369)؛ دريافت تقديرنامه از سوي استاندار فارس؛ دريافت تقديرنامه از سوي سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

آثار و تالیفات علمی: 4 کتاب به زبان فارسی و 2 مقاله در نشريات بين المللی

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

به-یاد-مرحوم-دکتر-کمال-لطفی نویسنده: دکتر علی خلج ( عضو پیوسته و رئیس گروه علوم...
کرونا-با-مشارکت-مردم-مهار-شدنی-است نویسنده : دکتر بیژن صدری‌زاده مدیر سابق مبارزه...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت