دكتر جواد آخونديان

تاريخ تولد: 1343

محل تولد: مشهد

تاريخ عضويت وابسته:1391/11/26

تحصيلات: دارايفوق تخصص اعصاب كودكان از دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی؛ بورد تخصصی كودكان و دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق علمي و اجرايي: رئيس بيمارستان قائم مشهد؛ مديرگروه کودکان دانشگاهعلوم پزشکی مشهد؛ عضو: کميته بورد تخصصي کودکان، کميته بوردفوق تخصص اعصاب کودکان، هیئت ممتحنه دستياری و هیئت ممتحنه پيش کارورزی/ وزارت بهداشت؛ هيئت تخلفات اعضای هيئت علمی، کميته تخصصی، شورای آموزشی، شوراي قرآن، شورای عالی/ دانشگاهعلوم پزشکی مشهد؛ هيئت امنای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ هيئت موسس جامعه قاريان قرآن؛ هيئت اجرايي سازمان نظام پزشكي؛ هيئت تحريريه مجله اعصاب کودکان

تقدیرنامه ها: نفر برتر در چند دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم دانشجويي و هيئت علمي در سطح استان و كشور؛ عضو منتخب تامين اجتماعي و خدمات درماني

آثار علمی و تالیفات: 5 مقاله فارسی؛ 32 مقاله انگلیسی


 

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت