عناوین مهمترین خبرها:

دكتر فرهنگ بابامحمودي

تاريخ تولد: 1328

محل تولد: طالقان

تاريخ عضويت وابسته: 1391/11/26

تحصيلات: فلوشیپبيماري‌هاي عفوني و گرمسيري از دانشگاه گلاسگو/ انگلستان؛ تخصص بيماري‌هاي عفوني و گرمسيري از دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشكي مازندران

سوابق علمي و اجرايي: معاون دانشجويي، معاون بهداشتی، مدير گروه پزشكي اجتماعي، مدير گروه بيماري‌هاي عفوني و پوست، رئیس/ دانشگاه علوم پزشكي مازندران؛ قائم مقام وزیر بهداشت در استان مازندران؛ رئيس مرکز آموزشی درمانی رازی؛ مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی تعالی بالینی و فرهنگی اجتماعی بصیرت؛ عضو: هیئت انتظامی اعضای هیئت علمی، شورای سیاستگذاری پژوهشهای کاربردی (HSR)؛ کمیته علمی: کنترل آنفلوانزا، ریشه کنی فلج اطفال، ترویج تغذیه با شیر مادر و کاهش مرگ مادران و کودکان، کنترل سل، واکسیناسیون سرخک و سرخجه، کمیته آموزش مبارزه با ایدز؛ هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای طرح نظام نوین اداره بیمارستانها؛ کمیته پزشکی اجتماعی کشوری

تقدیرنامه ها: استاد نمونه دانشگاهي(1372،1381،1389)؛ استاد نمونه كشوري(1391)؛ پژوهشگر برتر استان مازندران(1391)

آثار علمی و تالیفات: 11 كتاب؛ 23 مقاله فارسي؛ 24 مقالهانگلیسی