دكتر علي جعفريان

تاريخ تولد: 1346

محل تولد: تهران

تاريخ عضويت وابسته: 1392/9/7

تحصيلات: داراي فلوشيپ جراحي كبد و مجاري صفراوي و پيوند كبد از مايوكلينيك و كليولند كلينيك/ آمريكا؛ گواهينامه: پيوند جزاير پانكراس از دانشگاه آلبرتا/ كانادا؛ بورد تخصصي جراحي عمومي، فلوشيپ جراحي عروق و آموزش پزشكي و دكتراي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران

رتبه علمي: دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران

سوابق علمي و اجرايي: مسئول آموزش دانشجويي و دستياري گروه جراحي عمومي، رئيس دانشكده پزشكي، مشاور اجرايي رئيس، قائم مقام رئيس، رئيس/ دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ مدير برنامه پيوند كبد و رئيس بخش جراحي كبد و مجاري صفراوي و پيوند كبد، رئيس بخش اورژانس جراحي/ مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)؛ مسئول مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان؛ عضو: هيئت ممتحنه آزمون پيش كارورزي و پذيرش دستيار، كميسيون دائمي معين دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، كميته ارزشيابي جراحي عمومي/ وزارت بهداشت؛ گروه اخلاق پزشكي، گروه آموزش پزشكي/ دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ انجمن پيوند اعضاي آمريكا

آثار علمی و تالیفات: 3 كتاب؛ 16 مقاله فارسي؛ 18 مقاله انگليسي

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

جهان-بدون-صهیونیسم-در-افق-راهبرد-روز-جهانی-قدس دکتر محمد حسین نیکنام (عضو پیوسته فرهنگستان علوم...
کرونا-با-مشارکت-مردم-مهار-شدنی-است نویسنده : دکتر بیژن صدری‌زاده مدیر سابق مبارزه...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت