عناوین مهمترین خبرها:

دكتر مجيد حاجي فرجي

تاريخ تولد: 1339

محل تولد: تهران

تاريخ عضويت وابسته: 1391/11/26

تحصيلات: داراي دكتراي تخصصی تغذيه و رژيم درماني و ديپلم تغذیه ورژیم شناسی از کینگز کالج دانشگاه لندن/ انگلستان؛ فوق لیسانس و لیسانس تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

رتبه علمي: دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سوابق علمي و اجرايي: رئيس دانشكده تغذيه و صنايع غذايي، رئيس انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور/ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ رئيس انجمن تغذيه ايران؛ دبیر کمیته کشوری تدوین شناسنامه و استانداردسازی خدمات مشاوره تغذیه؛ عضو: هیئت ممتحنه رشته تغذیه، مرکز تحقیقات حلال/ وزارت بهداشت؛ شورای عالی، علوم تحقیقات و فناوری کشور؛ انجمن چاقی ایران؛ انجمن تغذیه کودکان ایران؛ انجمن تغذیه انگلستان؛ اتحادیه بین المللی علوم تغذیه؛ انجمن چاقی انگلستان

تقدیرنامه ها: جمع آوری و انتشار کارنامه علمی و اجرایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(1376-1374)؛هماهنگی و تدریس در کارگاه های متدولوژی تحقیق مقدماتی تا پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(1379-1370)؛ پژوهشگر منتخب برتر در ششمین جشنواره پژوهشی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(1384)؛ پرسنل منتخب برتر، از سوی رئیس جمهور اسلامی ایران(1387)؛ مدیر مسئول مجله علمی-پژوهشی برتر، جشنواره پژوهشی(1390،1391)

آثار علمی و تالیفات: 4 كتاب؛ 15 مقاله فارسي؛ 18 مقاله انگليسي

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

جزئیات-نامه-سردار-سلیمانی-به-دخترشسردار سلیمانی در نامه ای به دخترش نوشت: اولین بار است...
گزارش-چهارصدونودوسومین-جلسه-گروه-علوم-بهداشتی-و-تغذیه-فرهنگستان گزارش چهارصدونودوسومین جلسه گروه علوم بهداشتی و...

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت