دكتر فرزاد حدائق

تاريخ تولد: 1346

محل تولد: تهران

تاريخ عضويت وابسته: 1392/9/7

تحصيلات: بورد فوق تخصصي غدد مترشحه داخلي و متابوليسم، بورد تخصصي بيماري هاي داخلي، دكتراي پزشكي/ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

رتبه علمي: استاد پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سوابق علمي و اجرايي: معاون آموزشي باليني و دستياري دانشكده پزشكي بندرعباس؛ سرپرست مركز تحقيقات پيشگيري از بيماري هاي متابوليك دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ عضو: كميته طرح هاي تحقيقاتي و شوراي پژوهشي/ دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان؛ كميته پژوهشي بيمارستان طالقاني(تهران)؛ شوراي پژوهشي، هيئت مديره انجمن پيشگيري و درمان چاقي ايران، كميته آموزش مداوم، كميته برنامه استراتژيك/ پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تقدیرنامه ها: پژوهشگر برگزيده كشوري/ سيزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر كشور(1391)؛ رتبه دوم در هفدهمين(1390)، رتبه چهارم در شانزدهمين(1389)/ كميته تخصصي علوم باليني و داخلي/ جشنواره رازي؛ دانشيار باليني منتخب در دوازدهمين(1390) و نهمين(1387)/ جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

آثار علمی و تالیفات: 52 مقاله فارسي؛ 82 مقاله انگلیسی

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت