عناوین مهمترین خبرها:

دكتر رويا کليشادی

تاريخ تولد: 1339

محل تولد: اصفهان

تاريخ عضويت وابسته: 1390/8/5

تحصيلات: دارایبوردتخصصی بيماري های کودکان و دکترای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

سوابق علمي و اجرايي: رئيس مرکز تحقيقات رشد و نمو کودکان، مدیر منابع علمی/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ موسس وسردبير مجله IJPMو سردبیر افتخاری مجله دانشکده پزشکی اصفهان؛ عضو: هيئت مديره انجمن پيشگيري و درمان چاقي ایران؛ هیئت مدیره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران؛ انجمن متخصصین اطفال آمریکا؛ انجمن بین المللی متخصصین اطفال؛ انجمن تغذیه و فعالیت های جسمی، انجمن بیماری های قلبی در جوانان/ وابسته به انجمن قلب آمریکا؛ هیئت مدیره انجمن سردبیران ایران

تقدیرنامه ها: پزشک نمونه/ سازمان نظام پزشکی(1383،1379)؛ رتبه اول محقق برتر در سيزدهمين جشنواره رازي(1386)؛ رتبه اول محققين بالينی/ جايزه دکتر هادوی(1389)؛ پژوهشگر برتر استان اصفهان (1390،1389،1387،1385،1383)؛ پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1391،1390،1389،1388،1387،1383)؛ مركز تحقيقات برگزيده به عنوان رئيس مركز تحقيقات رشد و نمو كودكان اصفهان/ هجدهمين جشنواره رازي(1391)؛ برگزيده کنگره گوارش کودکان، کبد و تغذیه/ پاریس(2003)

آثار علمی و تالیفات: 24 كتاب؛ 114 مقاله فارسي؛ 201 مقاله انگلیسی

 

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

جزئیات-نامه-سردار-سلیمانی-به-دخترشسردار سلیمانی در نامه ای به دخترش نوشت: اولین بار است...
گزارش-چهارصدونودوسومین-جلسه-گروه-علوم-بهداشتی-و-تغذیه-فرهنگستان گزارش چهارصدونودوسومین جلسه گروه علوم بهداشتی و...

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت