مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكتر معصومه مسلمي

تاريخ تولد:1338

محل تولد: تهران

تاريخ عضويت وابسته:1392/6/23

تحصيلات: دارای تخصص دندانپزشكي کودکان از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سوابق علمي و اجرايي: مدير گروه دندانپزشكي اطفال، سرپرست تخصصی بخش کودکان/ دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی؛ عضو: شوراي پژوهشي دانشکده دندانپزشكي شعبه بين‌الملل؛ هيئت مميزه، هيئت ممتحنه امتحانات دستياري دندانپزشكي، شوراي پژوهشي دانشكده دندانپزشكي/ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ هيئت ممتحنه و ارزشیابی بورد تخصصي وزارت بهداشت؛ کمیسیون های تخصصی سازمان نظام پزشكي ایران؛ هيئت تحريريه مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تقدیرنامه ها: رتبه اول پژوهشي جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازي(1374)

آثار علمی و تالیفات: 2 كتاب؛ 27 مقاله فارسي؛ 8 مقاله انگلیسی