عناوین مهمترین خبرها:

 Dr. Syed W.H. Rizvi

 

متولد:پاكستان

فوق تخصص غدد 1996 از دانشگاه پنسيلوانيا

دانشيار باليني: دانشگاه North Dakota

سمت‌ها: عضو هيئت علمي دانشکده پزشکي محمد پاکستان، مشاور آندوکرينولوژي بيمارستان دانشگاهي Rutgers نيوجرسي، استاد افتخاري پژوهشکده غدد دانشگاه تهران، عضو AACE، AMA، عضو هيئت مديره IMAMIA

مقالات: تعداد 6 مقاله  ، بيش از 120 سخنراني در مجامع بين المللي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

نقش-آينده‌پژوهي-در-مديريت-بحران‌ها آينده‌پژوهي، علم و يا به تعبير ديگر هنري است كه به...

ورود به سایت