مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

  Dr. Huma Hasnain naqvi

متولد: 1965

پزشکي: پاکستان

متخصص: طب فيزيکي، نيويورک

سمت‌ها: استاديار بيمارستان Montefiore، دانشگاه آلبرت انيشتين، نيويورک