دكتر مهرداد ناجي

تاريخ تولد: 1323

محل تولد: تهران

تاریخ عضویت افتخاری: 1378/8/27

مقيم: آمريكا

تحصيلات: دستيار گروه آسيب‌شناسي بخش‌هاي آسيب‌شناسي تشريحي و باليني دانشگاه ميامي، مركز پزشكي جكسون مموريال؛ دكتراي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ گواهينامه: بورد آسيب‌شناسي آمريكا؛ بورد تخصصي آسيب‌شناسي سلولي آمریکا

رتبه علمي: استاد دانشكده پزشكي دانشگاهميامي

سوابق علمي و اجرايي:مربي آسيب‌شناسي، دستيار ارشد آسيب‌شناسي، مدير گروه آسيب‌شناسي سلولي و رئيس دانشكده تكنولوژي سلولي، مدير گروه آسيب‌شناسي تشريحي/ دانشكده پزشكي دانشگاه ميامي، مركز پزشكي جكسون مموريال؛ داور مجلات:APLM ؛ Acta Cytologica؛ JHC؛ JNCI؛ Archives of Dermatology؛ Human Pathology؛ Cancer؛ American Journal of Pathology؛ عضو:آكادمي بين‌المللي آسيب‌شناسي؛ انجمن آسيب‌شناسان باليني آمريكا، شوراي آسيب‌شناسي سلولي؛ آكادمي بين‌المللي ياخته‌شناسي؛ انجمن آسيب‌شناسان فلوريداي جنوبي؛ انجمن بين المللي مطالعات بيماريهاي دستگاه تناسلی خارجی زنان؛ عضو هیئت تحریریه مجلات: AJCP؛American Journal of Dermatology ؛Diagnostic Cytopathology ؛ Diagnostic Molecular Pathology؛MCB ؛Cancer Cytopathology

آثار علمی و تالیفات: 130 مقاله انگليسي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت