مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

معرفی

آشنایی با شورای آینده‌نگاری و نظریه‌پردازی سلامت

شوراي آينده‌نگاري و نظريه‌پردازي سلامت فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران، به استناد اهداف و وظايف فرهنگستان و به منظور تحقق بخشيدن به اهداف متعالي انقلاب اسلامي، برخورداري آحاد مردم از حداكثر سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي، با هدف مشاركت در سياست‌گذاري، هماهنگي، ايجاد وحدت رويه و تنظيم ساز و كارهاي مناسب سلامت در سطح كلان كشور در زمينه‌هاي زير تلاش مي‌كند:

 1. گردهم آوردن ذينفعان كليدي (بخش دولتي، غيردولتي، عمومي و خصوصي) عرصه علم و فن‌آوري سلامت براي ترسيم آينده‌هاي مطلوب و امكان‌پذير كه موجب تلاش ذينفعان براي تحقق چنين آينده‌اي مي‌شود.

 2. ايجاد و تحكيم همكاري و برقراري تعامل مطلوب ميان بخشهاي مؤثر نظام سلامت كشور.

 3. اصلاح ساختار و ارتقاي كيفيت شبكه‌هاي بهداشتي درماني كشور با تأكيد بر مراقبتهاي اوليه بهداشتي.

 4. عادلانه ساختن برخورداري از مراقبت‌هاي سلامت براي آحاد جامعه.

 5. تقويت ظرفيتهاي موجود و ايجاد ظرفيتهاي جديد براي گسترش سرمايه‌هاي انساني، تقويت نيروهاي متعهد، متخصص، فعال و ماهر در حيطه‌هاي سلامت.

 6. گسترش و نفوذ فرهنگ سلامت مبتني بر آينده‌هاي متعالي دين مبين اسلام در شئون جامعه و اعتلاي فرهنگ عمومي سلامت.

 7. تأمين، حفظ، احياء و نشر آثار ارتقاء دهنده سلامت افراد، خانواده‌ها و جامعه.

 8. با شناخت نيازهاي اساسي بخشهاي ارائه دهنده مراقبت‌هاي سلامت، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور و ارائه پيشنهادهاي راهبردي در انجام و بكارگيري امكانات آموزشي و پژوهشي در قالب خدمات ادغام يافته آموزش، پژوهش و ارائه خدمات.

وظايف شورا

 1. ارائه پيشنهاد براي تدوين اهداف و سياستهاي كلي نظام سلامت كشور.
 2. بررسي، تعيين و پيشنهاد ضرورتها و اولويتهاي ميان‌مدت و بلندمدت در برنامه‌هاي تأمين، حفظ و ارتقاء دهنده سلامت كشور.
 3. بررسي و ارائه پيشنهاد سياستهاي اساسي در چگونگي پيش‌بيني، پيش‌گيري و برخورد با چالشهاي پيش‌روي سلامت كشور.
 4. بررسي و ارائه پيشنهاد راهكارهاي راهبردي در تقويت هماهنگي، وحدت رويه، همكاري‌هاي بين‌بخشي در برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط به سلامت و تداوم همكاريهاي متقابل.
 5. بررسي و ارائه طرحهاي راهبردي مناسب براي بسط تفكر، تكميل و تحقق اهداف ادغام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات سلامت در كشور. براي دستيابي به توسعه يافتگي عدالت محور و دانش بنيان در بخش سلامت.
 6. بررسي و تحليل شرايط و جريانهاي ارزشي، فرهنگي و اجتماعي تأثيرگذار بر سلامت و پيشنهاد طرحهاي راهبردي سلامت مبتني بر عوامل عمده تأثيرگذار.
 7. بررسي و ارائه پيشنهادهاي راهبردي در زمينه اصلاح مستمر نظام سلامت و توانمندسازي آن. ساماندهي اقتصاد نظام سلامت، برنامه‌هاي جامع ارتقاي سلامت و چالشهاي پيش‌رو در تأمين و ارتقاي عادلانه بهره‌مندي آحاد جامعه از خدمات سلامت در بخش سلامت.
 8. بررسي و ارائه پيشنهادهاي راهبردي براي افزايش مستمر اثربخشي، بهره‌مندي، پوشش، توزيع و كيفيت خدمات سلامت.
 9. بررسي الگوها و برنامه‌هاي توسعه كشور و تحليل آثار آنها بر سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي مردم و پيش‌بيني راهكارهاي مناسب مداخله مؤثر بر كاهش تهديدكننده هاي سلامت.
 10. بررسي و ارائه پيشنهادهاي راهبردي براي گسترش و نفوذ فرهنگ سلامتي و سواد بهداشتي در شئون جامعه و اعتلاي فرهنگ عمومي سلامت مبتني بر پيش‌بيني تغييرات آينده.
 11. بررسي چالشهاي متأثر از تغييرات اجتماعي پيش‌رو، معضلات و ناهنجاريهاي اجتماعي تأثيرگذار بر سلامت و ارائه پيشنهادهاي راهبردي و راه‌حلهاي مناسب با توجه به روند كلي آنها.
 12. بررسي و ارائه پيشنهادهاي راهبردي براي افزايش مسئوليت‌پذيري و مشاركت فعالانه مردم در حفظ و ارتقاء سلامت خود، خانواده و جامعه.
 13. بررسي و پيشنهاد ايجاد گروههاي كار (گروههاي كارشناسي) زيرمجموعه شوراي آينده‌نگاري و نظريه‌پردازي سلامت.

 

اعضاء

 

نام و نام خانوادگي

نوع عضويت

جناب آقاي دكتر سيد عليرضا مرندي

عضو پيوسته، رياست فرهنگستان و شورا

جناب آقاي دكتر سيد حسن امامي رضوي

عضو پيوسته و قائم مقام رياست شورا

جناب آقاي دكتر كامران باقري لنكراني

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر مسعود پزشكيان

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر سيد جليل ميرمحمدي ميبدي

عضو وابسته

سركار خانم دكتر فاطمه رخشاني

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر اميدوار رضايي ميرقائد

عضو شورا

جناب آقاي دكتر علي رمضانخاني

عضو وابسته و دبير شورا

جناب آقاي دكتر عليرضا زالي

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر سيد جمال الدين سجادي

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر حسينعلي شهرياري

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر بيژن صدري‌زاده

عضو افتخاري

جناب آقاي دكتر احمدرضا فرسار

عضو شورا

جناب آقاي دكتر اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي

عضو شورا

جناب آقاي دكتر سيد محمدرضا كلانترمعتمدي

عضو پيوسته، دبير فرهنگستان

جناب آقاي دكتر  سيد مرتضي خاتمي

عضو وابسته

جناب آقاي دكتر عليرضا مصداقي‌نيا

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر حسين ملك‌افضلي

عضو پیوسته

جناب آقاي دكتر فريدون نوحي

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر مجيد ملكي

عضو وابسته

جناب اقاي دكتر محمدرضا واعظ مهدوي

عضو شورا

جناب آقاي دكتر عبد الرحمان رستميان

عضو وابسته

جناب آقاي دكتر سيد محسن فروتن

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر آبتین مهدي پور

عضو شورا

جناب آقاي دکتر محمدحسین نیکنام

عضو پيوسته

جناب آقاي دکتر محمدعلی محققی

عضو پيوسته، معاون علمي فرهنگستان

جناب آقاي دکتر بهرام عین الهی

عضو پيوسته

جناب آقاي دکترحسن ابوالقاسمی

عضو پيوسته

جناب آقاي دکتر مصطفی قانعی

عضو پيوسته

برنامه جلسات

برنامه جلسات  شورای آینده‌نگاری و نظریه‌پردازی سلامت در سال 1400

رئيس شورا: جناب آقاي دكتر سيد عليرضا مرندي

منشی جلسه : سرکار خانم رهبریان

زمان تشکیل : پنج شنبه 8 الی 11 صبح

 

ماه

تاريخ

فروردين

1400/01/26

ارديبهشت

1400/02/30

خرداد

1400/03/27

تير

1400/04/24

مرداد

جلسات شورای علمي در اين ماه تشكيل نمي‌شود

شهريور

1400/06/25

مهر

1400/07/29

آبان

1400/08/27

آذر

1400/09/25

دي

1400/10/30

بهمن

1400/11/28

اسفند

1400/12/23

 

اطلاعات تماس

 علاقه مندان جهت ارتباط با اين گروه مي توانند با شماره 88656195  تماس حاصل فرمايند.

Emai: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید