عناوین مهمترین خبرها:

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تعرفه خدمات پرستاری در منزل در شورای عالی بیمه تصویب شد، گفت: از این پس پرداختی کارانه به پرستاران در منزل براساس میزان فعالیت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حیدرعلی عابدی با تاکید بر ضرورت توجه به تعرفه های پرستاری، افزود: نزدیک به ۱۰۰ سال است که تعرفه خدمات پرستاری تصویب شده اما این تعرفه ها تا به امروز عملیاتی نشده است که مجلس در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به پرداختی خود در قالب کارانه تعرفه خدمات پرستاری کرد.

وی در تشریح پرداختی کارانه تعرفه خدمات پرستاری، ادامه داد: اگر قرار است به پرستاران اضافه کار دهیم به تعداد فعالیت هایی که برای بیمار انجام می دهد باید این پرداختی صورت گیرد زیرا در حال حاضر کارانه به پرستاران در قالب درآمد بخش پرداخت می شود درحالی که درآمد هر بخش با یکدیگر متفاوت است لذا این پرداختی عادلانه نخواهد بود.

عابدی تصریح کرد: اگر بر اساس خدمات، تعرفه را پرداخت کنیم پرستاری که فعالیت بیشتری انجام دهد پول بیشتری نیز دریافت خواهد کرد.

وی افزود: البته از سال ۹۶به جهت آنکه دولت را در برنامه ششم مکلف کردیم تا بیماران در منزل از مراقبت های پرستاری برخوردار شوند لذا از این منظر باید تعرفه خدمات پرستاری تعیین شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: البته بر اساس آخرین اخبار، تعرفه خدمات پرستاری در منزل در شورای عالی بیمه تصویب شد که وزارت بهداشت نیز نگاه مثبتی به پرستاران دارند وعده تجدید نظر در این تعرفه ها را داده اند که امید است بعد از اجرای تعرفه خدمات پرستاری در منزل، این تعرفه ها در بیمارستان ها نیز اجرایی شود.

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت