گروه سلامت ــ مدیر مرکز ارتباطات و بین‌الملل حوزه‌های علمیه گفت: افرادی که ادعای طب اسلامی دارند، باید طی یک ساز و کار تعریف شده علمی گواهی‌های لازم را اخذ کنند، در غیر این صورت نباید به این افراد اجازه داد تا فعالیت کنند.

حجت‌الاسلام سید مفید حسینی، مدیر مرکز ارتباطات و بین‌الملل حوزه‌های علمیه در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه نباید به بهانه وجود احادیث پزشکی دست‌آورد‌های پزشکی جدید را زیر سؤال برد، عنوان کرد: ما احادیث فراوانی در زمینه پزشکی داریم که می‌تواند در حوزه بهداشت و پیشگیری راهگشا باشد و به ما بسیار کمک کند، اما با این بهانه نمی‌توانیم دست‌آورد‌های پزشکی جدید را کنار گذاشته و از آن استفاده نکنیم.

وی افزود: از سوی دیگر هم نباید به بهانه پزشکی جدید میراث پر بار گذشته خود را کنار بگذاریم و از خدماتی آن به راحتی گذشت.

حسینی عنوان کرد: ما در تاریخ اسلام بزرگانی داشته‌ایم که در زمینه طب، آدم‌های بزرگی بوده و دستاورد‌های زیادی داشته‌اند مانند ابن‌سینا و چنانکه پزشکی امروز به ویژه در غرب نیز از آن استفاده کرده‌اند ما نیز باید بتوانیم از این دست‌آورد‌ها و تاریخ درخشان استفاده کنیم.

وی بیان کرد: این افرادی که ادعای طب اسلامی دارند، باید طی یک ساز و کار تعریف شده علمی گواهی‌های لازم را اخذ کنند، در غیر این صورت نباید به این افراد اجازه داد تا فعالیت کنند، افرادی داریم که به صورت علمی کار می‌کنند و مجوز‌های لازم را در این حوزه دارند.

مدیر مرکز ارتباطات و بین‌الملل حوزه‌های علمیه تأکید کرد: وزارت بهداشت باید با همکاری حوزه ساز و کار و روندی برای موضوع اسلام و سلامت به وجود آید تا که کسانی که از لحاظ علمی صلاحیت‌های لازم را دارند تأیید و با کسانی که بازاری را با این وسیله برای خود درست کرده‌اند برخورد کردم.