در نشست شورای مدیران معاونت آموزشی وزارت بهداشت حکم انتصاب دکتر فاطمه سادات نیری به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی به وی اعطا و  الگوی واسپاری ماموریت های جدید به مناطق آمایشی در راستای تحقق اولویت های ملی مورد بررسی قرار گرفت.

 به گزارش وبدا، دکترباقر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت در این نشست با تاکید بر اینکه در بازنگری ماموریت های ویژه مناطق آمایشی لازم است به نحوی عمل شود تا تمامی حیطه های اولویت دار با همکاری مناطق محقق شود، گفت: این الگو با مناطق آمایشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مناطق باتوجه به توانمندی های خود در برآورده سازی این اولویت های ملی با وزارت بهداشت همکاری خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه پاسخگویی به نیازهای ملی ماموریت اصلی حوزه آموزش علوم پزشکی است، عنوان کرد: مناطق آمایشی و دانشگاههای علوم پزشکی در اجرای این ماموریت ها نقشی ملی خواهند داشت و امیدواریم با پیشبرد این ماموریت ها به سمت پاسخگویی به نیازهای کشور حرکت کنیم.

در این نشست دکتر سیدحسن امامی رضوی قائم مقام رئیس ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت درخصوص نحوه ارتباط دانشگاهها با تیم های ستادی بسته های تحول و نوآوری توضیحاتی ارائه کرد و مقرر شد مسئولین ستادی بسته ها پاسخگوی سوالات معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی در زمینه بسته های مربوطه باشند.
بررسی روند تحقق ماموریت های ویژه واسپاری شده به مناطق آمایشی کشور از دیگر دستورات این جلسه بود. در این راستا طی گزارشی میزان پاسخگویی مأموریت گرایی به تحقق حیطه های راهبردی ملی و میزان بهره وری مناطق آمایشی در تحقق مأموریتهای واسپاری شده مورد بررسی قرار گرفت.

در این گزارش دکتر عطاءاله پورعباسی، دبیر ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت با اشاره به اینکه اولویت های ملی مبتنی بر اسناد بالادستی نظام سلامت نظیر سیاستهای کلی سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز ایران 1404، نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی سلامت، برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم توسعه، مطالعه بار بیماریها و سند پیشگیری بیماریهای غیرواگیر ملاک تعیین شده است،  گفت: ماموریت های مناطق آمایشی بر مبنای این اولویت ها واسپاری شده و باتوجه به ظرفیت و نیازهای مناطق به بخشی از این اولویت ها پرداخته شده که لازم است در بازنگری ماموریت ها به این اولویت ها و حیطه هایی که کمتر بدان پرداخته شده توجه شود.