گروه سلامت ــ نشست مشترک گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی و اعضای دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم برگزار و در آن بر گسترش سلامت معنوی تأکید شد.

به گزارش ایکنا، نشست مشترک گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی و اعضای دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم با تاکید بر گسترش سلامت معنوی برگزار شد.
این نشست با هدف بالا بردن ارتباط و ارتقای سطح علمی نهاد‌های مرتبط با سلامت معنوی با حضور علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و حسن ابوالقاسمی، رئیس کمیته سلامت معنوی فرهنگستان و حجت‌الاسلام مسعود آذربایجانی رئیس دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه برگزار شد.
در این نشست با اشاره به گسترش موج اقبال به سلامت معنوی بر تشریمک مساعی نظام سلامت به ویژه فرهنگستان علوم پزشکی و حوزه‌های علمیه برای تبیین و تدوین مبانی علمی سلامت معنوی تأکید شد.
به گزارش ایکنا، مؤسسه امام خمینی (ره) و فرهنگستان علوم پزشکی برای تدوین، مبانی و منابع سلامت معنوی به ویژه سلامت معنوی برای کودکان همکاری‌هایی را آغاز کرد.