گروه سلامت ــ معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم از اجرای طرح سلامت معنوی بیمار و همراه بیمار در بیمارستان‌های این دانشگاه خبر داد.

محسن حجت، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در گفت‌وگو با ایکنا، از اجرای طرح سلامت معنوی در سه بیمارستان این دانشگاه خبر داد.

وی تصریح کرد: این طرح در راستای اجرای قوانین مصوب و ترویج فرهنگ قرآنی و تدبر در آیات الهی و حفظ تقویت بعد معنوی در بیماران و همراهان بیمار از سوی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال گذشته پیشنهاد و امسال اجرا شد.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بیان کرد: در این راستا سال گذشته در نمایشگاه کتاب چندین جلد کلام‌الله مجید و صحف و ادعیه خریداری و قرار شد در اختیار جاهایی در بیمارستان‌ها که محیط پر استرس‌تری به ویژه برای همراهان بیمار دارد گذاشته شود.
حجت ادامه داد: این طرح با تهیه جعبه‌هایی مزین به نام قرآن کریم و حاوی بسته‌های قرآنی از آیات کلام الله مجید در دانشگاه علوم پزشکی جهرم اجرا می‌شود، این جعبه ها دو قسمت خوانده شده و خوانده نشده دارد که هر فرد پس از خواندن یک صفحه آن را در قسمت خوانده شده‌ها گذاشته و به این ترتیب هر چند وقت یک بار ختم قرآن صورت می‌گیرد.
وی افزود: قرآن مجموعه‌ای است که در هر فنی و در هر موضوعی وارد شده است و از طریق ایجاد حس معنوی ارتباط با قادر توانا می‌تواند به بیماران و همراهان آنها کمک کند تا در برابر مشکلات صبور و مقاوم باشند.
حجت با بیان اینکه این طرح قرار است در سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی جهرم اجرا شود عنوان کرد: این طرح تا کنون در یک بیمارستان از روز گذشته آغاز شده و قرار است به زودی در دو بیمارستان دیگر نیز آغاز شود.
وی یادآور شد: برنامه‌های دیگری نیز مانند گذاشتن ادعیه و مصحف شریف در جاهایی مانند
ICU و CCU برای بیماران و همراهان آنها به صورت فلش‌ کارت‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم افزود: دو طرح ایجاد فضای نمازخانه جهت همراهان بیمار و طرح آویز قرآن در راهروی ورودی آی سی یو‌ها نیز قرار است به زودی اجرا شود.