تهران- ایرنا- دبیر برد علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت گفت: حدود 10 درصد آزمایش‌هایی که پزشکان تجویز می کنند اضافی است و با توجه به کمبود کیت های آزمایشگاهی باید علاوه بر مدیریت تأمین این لوازم، تجویز پزشکان نیز مدیریت شود.

محمد جواد غروی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره کمبود کیت‌های آزمایشگاهی در کشور گفت: حدود 30 ‏تا 35 درصد از کیت‌های آزمایشگاهی مورد مصرف در کشور کاملا وابسته به واردات است و در حال حاضر کمبود این لوازم احساس ‏می‌شود.‏
وی افزود: بخشی از کیت‌های مصرفی در آزمایشگاه‌ها نیز مربوط به تولیدات داخل می‌شود که سازندگان داخلی نیز درباره نرسیدن ‏مواد اولیه اظهار نگرانی کرده اند.‏
دبیر انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی کشور ادامه داد: اکنون حدود یک سوم از کیت‌های مورد نیاز در دسترس است و ‏شاید تا حدود 6 ماه دیگر از نظر کیت‌های آزمایشگاهی مشکلی نداشته باشیم اما برای تدارک کیت های آزمایشگاهی بعد از آن باید فکری شود.
غروی درباره روش حل این مشکل بیان کرد: باید برای واردات این کالاهای مهم و حیاتی در نظام سلامت فکری شود، در زمان حاضر شاهد واردات چمدانی و غیر استاندارد این کیت‌ها نیز هستیم که از طریق آذربایجان یا ترکیه انجام می شود اما مسئولان باید فکری کنند تا این کمبود بر طرف شود.‏
دبیر برد علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت درباره آزمایش‌های اضافی که توسط پزشکان نسخه می‌شود نیز گفت: این موضوع تا حدی ‏درست است. زیرا گاهی برخی پزشکان درخواست‌های تکراری و نا بجا از آزمایشگاه‌ها می‌کنند. آزمایشگاه‌ها در این ‏راستا مقصر نیستند و باید این فرهنگ‌سازی از طرف پزشکان انجام شود.‏
وی اظهار داشت: درباره آزمایش‌های اضافی نمی‌توان درصد مشخصی ذکر کرد، اما شاید این میزان حدود 10 درصد ‏آزمایش‌ها را شامل شود.‏