عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، گفت: درشرایطی که ممکن است مشکلاتی برسرراه تامین مواد اولیه دارو ایجاد شود، می توان به جای عوارض گمرکی از اوراق قرضه استفاده کرد.

یعقوب شیوباری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص پرداخت اوراق قرضه به جای عوارض گمرکی برای واردات مواد اولیه دارویی، گفت: در صورت هرگونه توافق میان وزارت بهداشت و سازمان گمرک برای اجرای چنین این رویه ای شاید مسیر واردات مواد اولیه دارو درطی ماه های آینده دچار مشکل نشود، به هرحال در شرایط فعلی جامعه چنین موضوعی راهکاری برای کمک به جلوگیری از هرگونه مشکل درحوزه سلامت است.

نماینده مردم میانه درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه وزارت بهداشت می تواند به صورت نقدی مشکلات واردکنندگان دارو را مرتفع کند، افزود: به طور حتم درصورت عدم تامین سرمایه لازم باید اوراق قرضه به واردکنندگان دارو پرداخت شود، هرچند که به برخی پیمانکاران بخش خصوصی در حوزه سلامت هم اوراق قرضه پرداخت می شود، لذا اگر توافقی میان دستگاه های ذی ربط در این باره صورت گرفته بهتر است که با هر روشی مشکلات در حوزه دارو مرتفع شود.

احتمال عدم تامین منابع برای حوزه دارو وجود دارد

وی با تاکید بر اینکه باید با هر روشی مشکلات حوزه دارو به ویژه دربخش واردات مواد اولیه را رفع کرد، تصریح کرد: در شرایطی که ممکن است مشکلاتی برسر راه تامین مواد اولیه دارو ایجاد شود، می توان به جای استفاده ازعوارض گمرکی که شاید به نفع واردکنندگان نباشد از اوراق قرضه استفاده کرد؛ البته وزارت بهداشت ودر کل دولت گام های اساسی دراین حوزه برداشته و تاکنون 3 میلیارد دلار اعتبار برای حوزه دارو در نظرگرفته است، اما واقعیت این است که شاید این منابع هم کفاف نیازهای این حوزه نباشد؛ یا اینکه دولت نتواند این اعتبار را دراختیار وزارت بهداشت قرار دهد.

لزوم درنظرگرفتن تخفیف ویژه گمرکی برای واردات مواد اولیه دارو

شیویاری با بیان اینکه یکی از بهترین راه های کارشناسی شده در شرایط فعلی پرداخت اوراق به جای عوارض گمرکی به شرکت های دارویی، تجهیزات پزشکی و واردکنندگان مواد اولیه دارویی است، گفت: البته می توان در کنار این موارد برای جلوگیری از هرگونه بحران در زمان تحریم ها حداقل برای مقطعی بحث دریافت عوارض از واردکنندگان مواد اولیه و به طورکلی دارو قطع شود، چون این عوارض به صورت خودکار وارد خزانه کشور می شود؛ اما گمرک می تواند به نفع مردم یا دریافت عوارض را متوقف یا اینکه تخفیف ویژه برای واردکنندگان درنظرگرفته شود.

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با اشاره به اینکه بخشی از واردات مواد اولیه دارو توسط بخش خصوصی انجام می شود، افزود: البته باید بتوان با در نظرگرفتن تمهیدات لازم درجهت جلوگیری از سوء استفاده ها دربخش دریافت عوارض تغییراتی ایجاد شود.