گروه سلامت ــ دومین همایش اخلاق در مشاوره و روان درمانی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش ایکنا، دومین همایش اخلاق در مشاوره و روان درمانی علوم از سوی گروه پیراپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی در سالن ابن سینای فرهنگستان، برگزار می‌شود. 
تبیین اخلاق حرفه‌ای از منظر دین اسلام؛ تشریح اخلاق حرفه‌ای از منظر فرهنگی ایرانی – اسلامی؛ آشنایی با اخلاق حرفه‌ای خانواده؛ شناخت نقش رسانه در گسترش اخلاق حرفه‌ای؛ تبیین اصول اخلاق حرفه‌ای؛ مقایسه اخلاق حرفه‌ای در ایران و سایر کشور‌های پیشرفته؛ شناخت تعارضات اخلاقی در مشاوره و راون‌درمانی محور‌های این همایش عنوان شده است. 
دومین همایش اخلاق در مشاوره و روان درمانی دارای امتیاز بازآموزی برای مشمولین آموزش مداوم بوده و شرکت کنندگان می‌توانند برای ثبت نام و دریافت این امتیاز به سامانه جامع آموزش مداوم وزارت بهداشت مراجعه کنند.
این همایش قرار است چهارشنبه
۱۴ آذرماه در سالن ابن سینا واقع در بزرگراه حقانی، جنب کتاب‌خانه ملی مجموعه فرهنگستان‌ برگزار می‌شود.

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

نقش-آينده‌پژوهي-در-مديريت-بحران‌ها آينده‌پژوهي، علم و يا به تعبير ديگر هنري است كه به...

ورود به سایت