سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: حداکثر پوشش بیمه ای از سوی دولت و سازمان های بیمه گر با توجه به بودجه بیماران خاص و صعب العلاج و مابه تفاوت قیمت ارز از طریق سازمان های بیمه گر در سطح عرضه اعمال می شود.
به گزارش وبدا، دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: قیمت گذاری دارو بر مبنای ارز ترجیحی انجام می شود و حداکثر پوشش بیمه ای از سوی دولت و سازمان های بیمه گر با توجه به بودجه بیماران خاص و صعب العلاج و مابه تفاوت قیمت ارز از طریق سازمانهای بیمه گر در سطح عرضه اعمال می شود و میزان افزایش قیمت در سال 97 با احتساب هزینه بسته بندی به طور میانگین 12 درصد بوده است.
دکتر جهانپور با بیان اینکه اصطلاحی به عنوان داروی آزاد وجود ندارد افزود: اگر منظور از داروی آزاد فروش داروهای قاچاق است که این موضوع یک امر غیرقانونی است و قیمت گذاری آن نیز قاعدتا به صورت رسمی انجام نمی شود و اگر منظور فروش دارو بدون نسخه پزشک است که این امر نیز در مورد اغلب داروها خلاف مقررات بوده و باید طبق روال با تجویز پزشک در جهت منطقی سازی تجویز و مصرف دارو صورت گیرد و اگر منظور تهیه دارو از طریق نسخ آزاد و غیر بیمه ای است طبق سیاست بیمه همگانی، کلیه افراد باید برای بیمه خود و خانواده خود با توجه به تسهیلات صورت گرفته اقدام کنند و یا اینکه اگر منظور تهیه انواع مکمل ها و فرآورده های طبیعی است که به صورت اشکال دارویی عرضه می شود که با توجه به غیر ضروری بودن آنها از ارز دولتی استفاده نمی کنند و مشمول قیمت گذاری در کمیسیون های مربوطه نیز نیستند