رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، گفت: تمام خدمات مشاوره ای، تشخیصی و درمانی بیماران مبتلا به ایدز به صورت رایگان انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی گویا، اظهار داشت: هیچ یک از مراکز مراقبت و درمان ایدز که تحت نظر وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند، تعطیل نشده اند و وزارت بهداشت با قوت تمام، مراکز درمانی خودش را در سطح کشور تقویت کرده است و تمام خدماتی که در این راستا به مبتلایان و خانواده آنها ارائه می شود اعم از خدمات مشاوره ای، تشخیصی و درمانی به طور کامل، رایگان انجام می شود.

وی گفت: خدمات این مراکز از سال گذشته تاکنون افزایش یافته است، برای مثال، انجام آزمایش در مراکز وزارت بهداشت حدود سه برابر شده است و حدود ۵۷۰ هزار خانم باردار از سال گذشته تاکنون مورد آزمایش قرار گرفتند که ۱۱۳ مورد آنها مبتلا بودند و همه این افراد نیز تحت درمان قرار گرفتند. از این ۱۱۳ نفر تنها دو مورد آنها به دلیل تاخیر در مراجعه و انجام آزمایش فرزند سالم به دنیا نیاوردند.

گویا بیان کرد: تعداد افراد تحت درمان این بیماری که در سال گذشته از مجموعه وزارت بهداشت خدمات دریافت کردند ۹ هزار نفر بود که هم اکنون تعداد آنها به ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

وی در پایان اظهار داشت: حمایت سازمان های بین المللی نیز قطع نشده است و تنها در برخی از موارد کاهش پیدا کرده است. کمک های مالی سازمان های بین المللی که حدود ۵ درصد از بودجه ایدز کشور را تشکیل می دهد، جنبه همکاری مشترک دارد و بیشتر کمک های آنها فنی است و مستقیما کمک مالی انجام نمی دهند و بودجه تمام خدمات بیماران ایدز کشور توسط وزارت بهداشت و دولت تامین می شود.