گروه سلامت ــ نایب رییس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر با بیان اینکه بی‌اطلاعی مبتلایان به فشار خون بالا از بیماری خود، خطر عوارض این بیماری را افزایش می دهد، گفت: یکی از مهمترین اهداف بسیج ملی کنترل فشار خون آگاهی افراد مبتلا به این بیماری است.

به گزارش ایکنا، به نقل از وبدا، باقر لاریجانی، نایب رییس کمیته ملی بیماری‌های غیرواگیر با بیان اینکه طبق نتایج پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد ۳۶.۴ درصد از افراد بالای ۱۸ سال کشور دارای زمینه‌های فشار خون بالا هستند، گفت: از این افراد ۴۲.۲ درصد مرد و ۳۱.۱ درصد آن‌ها زن هستند.
لاریجانی با اشاره به اینکه شیوع فشار خون در بین ساکنان شهر‌ها بیشتر است، اظهار کرد:
۳۴.۱ درصد از ساکنین مناطق روستایی و ۳۷.۴ درصد از ساکنین مناطق شهری دارای زمینه‌های فشار خون بالا هستند.
وی افزود: علاوه بر این
۲۶.۴ درصد از افراد بالای ۱۸ سال کشور یعنی حدود ۱۵ میلیون نفر مشکل فشار خون بالا دارند.
نایب رییس کمیته ملی بیماری‌های غیر واگیر گفت: از این جمعیت مبتلا به فشار خون بالا،
۲۷.۵ درصد زن و ۲۵.۲ درصد مرد هستند و ۲۷.۷ درصد در مناطق روستایی و ۲۵.۹ درصد در مناطق شهری ساکن هستند.
لاریجانی با بیان اینکه عوامل مختلفی بر کنترل فشار خون اثر دارد، اظهار کرد: با افزایش شاخص ثروت خانوار کاهش فشار خون بالا مشاهده می‌شود به طوری که طبق برآورد‌ها
۲۱.۹ درصد افراد غنی و ۳۰.۱ درصد افراد فقیر به فشار خون مبتلا هستند.
وی تحصیلات را شاخص دیگری برای کنترل فشار خون ذکر کرد و گفت: با افزایش میزان تحصیلات فرد شیوع فشار خون بالا کاهش می‌یابد. شیوع این بیماری
۵۳.۲ درصد در بین افراد بی سواد و ۱۸ درصد در بین افراد با تحصیلات دانشگاهی است.
نایب رییس کمیته ملی بیماری‌های غیر واگیر هدف بسیج ملی کنترل فشار خون را افزایش آگاهی افراد از بیماری فشار دانست و بیان کرد: همچنین در این برنامه هدف این است که افرادی که فشار خون بالا دارند از بیماری خود مطلع شوند.
وی با ابراز این مطلب که درصد بالایی از افراد مبتلا به فشار خون در کشور از بیماری خود اطلاع ندارند، گفت: در کل
۵۶.۹ درصد از افراد با فشار خون بالا شامل ۴۷.۴ درصد مرد و ۶۴.۸ درصد زن از بیماری خود اطلاع ندارند.
لاریجانی ادامه داد: تنها
۵۵.۷ درصد از ساکنین در مناطق روستایی با فشار خون بالا و ۵۷.۴ درصد از ساکنین در مناطق شهری با فشار خون بالا از بیماری خود مطلع هستند.
وی با تأکید بر اینکه این بی‌اطلاعی می‌تواند عوارض ثانویه بیماری فشار خون را تشدید کند، گفت:
۴۶.۲ درصد از زنان و ۳۲.۱ درصد از مردان دارای فشار خون بالا خدمات درمانی مرتبط با بیماری خود را دریافت می‌کنند.
نایب رییس کمیته ملی بیماری‌های غیر واگیر گفت: با افزایش شاخص ثروت، افزایش درصد دریافت خدمات درمانی موثر در بین بیماران مبتلا به فشار خون بالا مشاهده می‌شود. در بین افراد با فشار خون بالا،
۳۹.۵ درصد از ساکنین در مناطق شهری و ۳۳ درصد از ساکنین در مناطق روستایی خدمات درمانی مؤثر دریافت می‌کنند.
لاریجانی با هشدار این مطلب که شیوع فشار خون در کشور رو به افزایش است گفت: براساس نتایج مطالعه‌ای که به بررسی روند شیوع فشار خون بالا طی سال‌های
۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵ پرداخته شیوع فشار خون بالا در سال ۱۳۶۹ در بین زنان و مردان به ترتیب از ۱۰.۳ درصد و ۸.۸ درصد بوده و این میزان در سال ۱۳۹۵ به ۲۹.۹ درصد و ۲۵.۳ درصد افزایش پیدا کرده است.