عناوین مهمترین خبرها:

رییس روابط عمومی وزارت بهداشت : نظام سلامت در حال پوست اندازی، تحول گفتمانی و حرکت به سمت تضمین سلامت آینده کشور است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت؛آقای کیانوش جهانپور گفت: در راستای نظام سلامت باید الزامات آن مانند توانمندسازی اجتماع محور، توسعه سهم خودمراقبتی از کل مراقبت های سلامت، نظام سلامت الکترونیک شامل پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع، استقرار و توسعه پزشکی خانواده و حاکمیت راهنمایهای بالینی، آماده و تکمیل شود.
آقای جهانپور افزود: یکی از مهمترین مسائل در زمینه تضمین سلامت جامعه، توانمند سازی اجتماع محور و ارائه آموزشهای لازم در زمینه خودمراقبتی است و در واقع باید خودمراقبتی را یکی از قطعات مهم تضمین کننده سلامت جامعه دانست و امروز
۷۵ تا ۹۰ درصد خدمات سلامت به طور عملی سهم خود مراقبتی است و تنها ۱۰ تا ۲۵ درصد خدمات بهداشتی و درمانی از سوی نظام ارایه خدمت ارایه می شود.
وی ادامه داد: خودمراقبتی شامل اقداماتی است که هر فرد، از دانش و مهارت خود به عنوان یک منبع استفاده می کند تا به صورت مستقل، از سلامت خود مراقبت کند و در همه سطوح پیشگیری، درمان و بازتوانی قابل تعریف است، به این معنا که تصمیم گیری درباره خود و با اتکا به خود و بر اساس آموزش های مدون و همگانی اتفاق می افتد. البته این تصمیم گیری می تواند شامل مشورت و کسب کمک تخصصی یا غیرتخصصی از دیگران نیز اتفاق بیفتد.
آقای جهانپور بیان کرد: خود مراقبتی فعالیتی است که مردم برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت خود انجام می دهند، اما گاهی این مراقبت به فرزندان، خانواده، دوستان و جامعه پیرامونی هم گسترش پیدا می کند. یعنی فعالیت هایی که افراد برای مراقبت از خود یا خانواده خود برای حفظ سلامت و پیشگیری از ابتلا به بیماری ها انجام می دهند را برای سایر افراد هم در حد بضاعت و توان انجام دهند.
وی افزود: در این زمینه مادر خانواده نقش مهم و اساسی دارد. در این زمینه، شیوه اصلی کار در کنترل سلامتی جامعه از طریق کنترل عوامل ایجاد خطر و بیماری زا انجام می شود. البته باید توجه کرد که خودمراقبتی رفتاری داوطلبانه و آموخته شده است. همچنین حق و مسؤولیتی همگانی محسوب می شود که افراد برای حفظ سلامت خود، خانواده و نزدیکان خود انجام می دهند. همچنین می توان خود مراقبتی را بخشی از نظام مراقبت های نوزادان، کودکان، نوجوانان و سالمندان نیز دانست.
آقای جهانپور بیان کرد: نظام سلامت ما ناگزیر از پوست اندازی و تحول گفتمانی است و اگر از گام دوم تحول نظام سلامت صحبتی می شود، در واقع سخن از تحول در گفتمان رایج برای پاسخ دادن به نیازهای امروز و فردای جامعه ایرانی در حوزه سلامت است.