عناوین مهمترین خبرها:

معاون کل وزارت بهداشت، گفت: اصلاح زیرساخت های بیمارستانی، منجر به کاهش هزینه های سلامت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی، افزود: با وجود دو برابر شدن تعداد تخت‌های بستری در استان البرز در چند سال اخیر، هنوز شاخص تخت به ۱۰۰۰ نفر جمعیت این استان برابر ۱.۰۷ است که به مراتب از شاخص ۱.۷۲ کشوری پایین‌تر است.

وی با تاکید بر اینکه، حق مردم استان البرز هست که در استان خود درمان شوند، ادامه داد: هزینه رفت و آمد و زمان صرف شده برای دریافت درمان در تهران مشکلات قابل توجهی برای مردم ا یجاد می‌کند.

معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: مسئولین دانشگاه روند به حداقل رسیدن مراجعه بیماران بستری به تهران را با توجه به اصلاح زیر ساخت‌های بیمارستانی و تعداد مناسب پزشکان در استان سرعت بیشتری داده‌اند.

به گفته حریرچی، اعمال جراحی پیشرفته و درمان‌های پیچیده و با آخرین فن آوری ها با توجه به توان اعضا هیئت علمی دانشگاه باید بیش از پیش برای جمعیت استان فراهم باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بافت کارگری استان و اینکه اکثریت افراد استان، درآمد متوسط و پایین دارند، باید روند دسترسی مردم به خدمات سرپایی تحت پوشش بیمه گسترش یابد.

معاون کل وزارت بهداشت از بخش‌های اورژانس اطفال و بزرگسالان، بخش جراحی مردان، کلینیک ویژه و داروخانه‌ی این بیمارستان بازدید کرد و در جریان گزارشاتی از علل بستری در بخش‌های جراحی، موجودی دارو در داروخانه‌های مجتمع و همچنین رضایتمندی مراجعین در بخش‌های اورژانس قرار گرفت.