عناوین مهمترین خبرها:

تهران - ایرنا - رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ضرورت جایگزینی مراقبت‌های مردم محور به جای بیمارستان محوری تاکید کرد.

به گزارش روز شنبه وزارت بهداشت، دکتر جعفر صادق تبریزی با بیان این مطلب گفت: بنا بر گزارش سال ۲۰۰۸ سازمان جهانی بهداشت (WHO)، نظام های سلامت باید به سمت عدالت در سلامت، دسترسی همگانی به مراقبتهای مردم محور و رسیدن به جامعه سالم می رفتند که متاسفانه اَغلب نظام های سلامت به سمت بیمارستان محوری، تجارتی شدن و چندپارگی خدمات رفتند.

وی افزود: برای اصلاح وضع موجود و برای تسهیل در دستیابی به سه هدف فوق سازمان بهداشت جهانی حرکت کشورها به سمت تحقق  UHC را تشویق کرد. UHC عبارت است از دریافت خدمات سلامت با کیفیت توسط همه مردم به طوری که به نیازهای آنان پاسخ داده و برای پرداخت بهای خدمات دچار مصائب مالی نشوند .

دکتر تبریزی ادامه داد: هدف غایی UHC ارتقای کیفیت خدمات و مراقبت های بهداشتی درمانی برای دستیابی به سطح مطلوب سلامت برای تمامی افراد جامعه بوده و دارای چهار بعد پوشش جمعیت،  پوشش خدمت، پوشش هزینه و ارتقای کیفیت است.

دستاوردهای درخشان ایران در ابعاد UHC

 رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای درخشانی در چهار بعد فوق داشته است. در بعد پوشش جمعیت بیش از
۲۷ میلیون نفر از جمعیت روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها عشایر هستند، تحت پوشش کامل قرار داده شده اند .

تبریزی افزود: بیش از
۵۶ میلیون نفر از جمعیت شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر شامل ۱۱ میلیون نفر در حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیر رسمی تحت پوشش هستند. بیش از ۹ میلیون پانصد هزار نفر نیز به صورت رایگان بیمه شده اند.

وی ادامه داد: در سال
۱۳۹۷ حدود ۹۱ درصد از مردم ثبت نام شده در پروند ه های الکترونیک سلامت حداقل یک بار خدمت را دریافت کرده اند. در همین سال میانگین خدمت دریافتی توسط هر ایرانی از نظام PHC  حدود پنج خدمت بوده است. برنامه آتی مرکز مدیریت شبکه ساماندهی و ارتقای کیفیت خدمات جامعه عشایری کشور است.

تبریزی تصریح کرد: در بعد پوشش خدمت، بسته خدمات توسعه پیدا کرده، نظام ثبت و گزارش دهی خدمات و ثبت مرگ ارتقا یافته و نیروی انسانی چند پیشه و متناسب با خدمات جدید (بیماریهای غیر واگیر، سلامت روان و تغذیه) با مشارکت بخش خصوصی به سیستم اضافه شده و دوره های آموزشی مربوطه را سپری کرده اند.

رییس مرکز مدیریت شبکه اظهار داشت: در سالهای گذشته برنامه پزشکی خانواده در مناطق روستایی و در دو استان پیشروی مازندران و فارس با مشارکت سازمان های بیمه گر پیاده شده و نظام ارجاع شکل گرفته است.

تبریزی یادآور شد: اکنون برنامه «هرخانه یک پایگاه سلامت» با هدف مردم محور شدن خدمات سلامت و افزایش مسئولیت پذیری مردم در قبال سلامت خود شروع شده است که همه موارد فوق منجر به توسعه خدمات ادغام یافته هماهنگ و مردم محور می شود.

وی برنامه آینده معاونت بهداشت وزارت بهداشت و مرکز مدیریت شبکه را توسعه برنامه پزشکی خانواده در کشور اعلام کرد و گفت: در بعد پوشش هزینه در طول سالهای گذشته تلاش فراوانی برای کاهش پرداخت از جیب مردم از طریق ارایه مراقبت های بهداشتی، درمانی اولیه برای همه مردم ایران در نزدیکترین محل به زندگی و کار مردم و اجرای برنامه پزشکی خانواده برای
۴۰ درصد جمعیت ایران و افزایش منابع سلامت، انجام شده است.

تبریزی افزود: برنامه آینده باید حرکت به سمت تجمیع منابع مالی و افزایش هدفمند آن برای پوشش برنامه پزشکی خانواده باشد. هدف این بعد در نهایت محافظت مردم در قبال مشکلات مالی با بهره گیری مناسب و صحیح از منابع موجود است.

آغاز اندازه گیری و ارتقای شاخص های نظام مراقبت اولیه بهداشت
وی خاطرنشان کرد: در بعد ارتقای کیفیت، چارچوب کیفیت خدمات درPHC ایران بر اساس چارچوب طراحی شده EMRO طراحی شده  و در یک استان مطالعه پایلوت انجام گرفته و چارجوب ارتقای کیفیت ایران برای PHC در 6 بعد و سه سطح ارزیابی با
۴۰ شاخص آماده گسترش در ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی پیشرو است که از ماه جاری شروع شده است.
رییس مرکز مدیریت شبکه گفت: اجرای برنامه «اندازه گیری و ارتقاء شاخص های نظام مراقبت اولیه بهداشت»(PHCMI)
-Primary Health Care Measurement and Improvement - با هدف ارتقاء PHC برای رسیدن به UHC از مهر ماه
۹۸ شروع شده است.
تبریزی افزود: در این برنامه ارزیابی وضعیتPHC بر اساس
۱۲۱ شاخص استاندارد بین المللی انجام شده است. چالش ها و نقاط ضعف PHC شناسایی و برای آن برنامۀ ارتقاء با مشارکت همه دفاتر و ادارات کل معاونت بهداشت و همراهی تمامی بخش ها و سازمان های ذینفع انجام می گیرد.

وی بیان کرد: همکاران مرکز مدیریت شبکه برای پیاده سازی PHCMI ، برای شناخت چالش ها و برای ارتقای  PHCنقش و سهم بزرگی دارند.

تبریزی ادامه داد: در فاز دومPHCMI  داده های مربوط به پروفایل علائم حیاتی جمع آوری می شود که اجرای موفق آن مستلزم همکاری مدیران ارشد ، شفافیت و مسئولیت پذیری همگانی و فعال شدن گروه ها در مرکز مدیریت شبکه است که دستاورد آن شناسایی فرصت های ارتقای PHC  است که اولین بار در کشور اتفاق می افتد.

رییس مرکز مدیریت شبکه بر الزامات و نحوه حرکت به سمت UHC اشاره کرد و گفت: الزامات ساختاری از چهار فاکتور اصلی، تقویت نظام اطلاعات، هماهنگی بین سطوح مختلف، تحقق مشارکت مردمی و همکاری های بین بخشی و توانمندسازی نیروی انسانی تشکیل شده است.

تبریزی افزود: علاوه بر این باید پیش نیازهای پوشش همگانی سلامت را محقق کنیم  که شامل تقویت رهبری و مدیریت، بازتعریف نظام ارائه خدمت، مشارکت جامع و واقعی بخش دولتی و خصوصی وتجمیع منابع مالی سلامت بوده و امکان تحقق پوشش همگانی سلامت را رقم می زند که این امر رسالت اصلی مرکز مدیریت شبکه است که می بایست محقق شود.

وی خاطر نشان کرد: پنج استراتژی اصلی حوزه معاونت بهداشت وزارت بهداشت برای سال
۱۳۹۹ عبارت از برنامه پزشکی خانواده ، ارتقای مستمر کیفیت خدمات، برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت، تقویت پرونده الکترونیک سلامت و ایجاد شبکه شهرهای سالم است که می بایست ادغام یافته در بطن برنامه پزشکی خانواده اجرایی شود.

تبریزی اضافه کرد: برای تحقق پوشش همگانی سلامت مشارکت همه بخش های ذی نفع به ویژه معاونت درمان، سازمان های بیمه گر، معاونت توسعه و سازمان برنامه و بودجه امری ضروری است.

وی گفت: پنج استراتژی وزارت بهداشت از مسیر PHC می گذرد و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که PHC موتور توانمند حرکت به سوی پوشش همگانی سلامت است و در راه تعالی این برنامه بزرگ و ماندگار در نظام شبکه با تلفیق و ادغام آن در یک برنامه (پزشکی خانواده) باید همه پای کار باشیم. باید همه این باور را داشته باشیم که تحقق پوشش همگانی سلامت یک رسالت و مسئولیت همگانی است و همه ما به ویژه همکاران مرکز مدیریت شبکه باید گام های محکم ، موثر، مستمر و عالمانه ای دراین مسیر برداریم.