مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نسخه آزمایشی تارنمای جدید فرهنگستان نوشته شده توسط خداوردیان 27
انتخاب آقاي دكتر امامي رضوي بعنوان مشاور رياست فرهنگستان نوشته شده توسط خداوردیان 42
"واریانت های کروناویروس در ایران و جهان تا مهر 1400-دکتر مختاری آزاد" نوشته شده توسط خداوردیان 44
ارسال نامه گروه علوم دارویی فرهنگسـتان علـوم پزشـکی درخصـوص"گذرانـدن واحـدهاي کار آموزي دانشـجویان داروسازي با انترنهاي پزشکی" به مسئولین مربوطه نوشته شده توسط خداوردیان 43
ارسال گزارش گروه ارتقاء سلامت فرهنگستان علوم پزشکی به مسئولین مربوطه در خصوص "سوادسلامت" نوشته شده توسط خداوردیان 51
دیدار معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی با رئیس فرهنگستان علوم پزشکی نوشته شده توسط خداوردیان 46
دیدار معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ریاست فرهنگستان علوم پزشکی نوشته شده توسط خداوردیان 57
نتایج مطالعه‌ مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت بر روی 388 هزار نفر از ساکنین استان فارس در مقایسه بین دریافت کنندگان دو دز واکسن کرونا و افرادی که واکسن دریافت نکرده‌اند نوشته شده توسط خداوردیان 123
نامه گروه قرآن عترت و سلامت خطاب به وزیر محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد پیشـنهادات و تجربیات حاصل از یک دهه حضور و فعالیت مسـتمر گروه قرآن، عترت وسلامت در مجموعه نظام سلامت کشور در راستاي نشر و اشاعه فرهنگ قرآن کریم و معارف اهل بیت (ع) نوشته شده توسط خداوردیان 90
وبینار " واکسیناسیون کودکان و نوجوانان؛ راهکارها و چالشها" برگزار می شود نوشته شده توسط خداوردیان 73