چهارمين همايش ملي سلامت معنوي به اهتمام فرهنگستان علوم پزشكي ايران ومركز مديريت حوزه هاي علميه كشور در شهر مقدس قم به مدت دو روز برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل اين همايش كه با استقبال بي نظير محققان و پژوهشگران دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور ، اساتيد حوزه هاي علميه در روزهاي 15 و 16 دي ماه برگزار شد ، موضوعات مهمي از جمله سلامت معنوي در نظام سلامت ، مراقبت هاي معنوي در سطوح مختلف پيشگيري ، سلامت معنو در آموزش گروه پزشكي و جامعه ، مراقبت معنوي ، تجارب ملي و فراملي مورد نقد و بررسي صاحب نظران دانشگاهي قرار گرفت .

گفتني است مراسم افتتاحيه اين همايش ملي به طور همزمان از شبكه خبر ، شبكه قرآن ، شبكه سلامت سيما ، راديو معارف ، براي بينندگان مشتاق پخش شد .